HIVATKOZÁSOK

 

Gaál Botond

 

2017. október 31.

 

 

Azok az írások, amelyekre hivatkozás történt, félkövér+dőlt betűkkel a fölsorolás előtt kiemelten találhatók

 

(Összesen 412 hivatkozás, ebből 51 idegen nyelvű)

Tér, idő és az Ige, DRK Sokszorosító Irodája, Debrecen, 1985. 

 

 1. Bolyki János: Tér, idő és az Ige. Recenzió. Theologiai Szemle, XXX. évf. 1987/2. 124-125.

 2. Bolyki János: Hit és tudomány. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1989. 116.

 3. Kodácsy Tamás: Isten végtelenségéről. Theologiai Szemle, XL. évf. 1997/3. 140.

 4. Kodácsy Tamás: Isten végtelenségéről. Theologiai Szemle, XL. évf. 1997/3. 150.

 5. Bolyki János: „Teremtésvédelem” – Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése. Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999. 237.

 

 

Higher Education for Liberation, Tanulmány a Critique and Challenge of Christian Higher Education kötetben, J.H. Kok, Kampen, 1987. 187-187.

 

1. John C. Vanderstelt: History and Vision of International Association for the Promotion of Christian Higher Education. Published in Christians and Higher Education in Eastern Europe, Dordt College Press, Sioux Center, Iowa, 1996. 20.

 

Nemes hagyomány jegyében – A Debreceni Református Gimnázium nevelési szempontjai. A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1982/83-1983/84. iskolai évekről. Szerkesztette: Gaál Botond. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1984.

 

1. Kocsis Elemér: A Kollégium az 1951-1987 közötti években. A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 347. oldal 89. jegyzet.

2. Kocsis Elemér: A Kollégium az 1951-1987 közötti években. A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 347. oldal 91. jegyzet.

3. Kocsis Elemér: A Kollégium az 1951-1987 közötti években. A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 347. oldal 92. jegyzet.

4. Csohány János: A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1982/83-1983/84. iskolai évekről. Recenzió. Confessio, 1986. 2. sz. 112.

 

Iskolánk élete. A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1982/83-1983/84. iskolai évekről. Szerkesztette: Gaál Botond. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1984.

 

1. Kocsis Elemér: A Kollégium az 1951-1987 közötti években. A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 347. oldal 93. jegyzet.

2. Kocsis Elemér: A Kollégium az 1951-1987 közötti években. A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 347. oldal 95. jegyzet.

3. Csohány János: A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1982/83-1983/84. iskolai évekről. Recenzió. Confessio, 1986. 2. sz. 111.

 

Bepillantás iskolánk 447-448. tanévének munkájába. A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1984/85-1985/86. iskolai évekről. Szerkesztette: Gaál Botond. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1986.

 

1. Kocsis Elemér: A Kollégium az 1951-1987 közötti években. A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 347. oldal 94. jegyzet.

 

Derűs történetek iskolánk életéből. A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1984/85-1985/86. iskolai évekről. Szerkesztette: Gaál Botond. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1986. 201-211.

 

1. Szűcs Ernő: Debreceni anekdoták. Folklór és etnográfia 49., Debrecen, 1989. 319. 

 

Mit tehetnek a nevelők a hagyományok felújításáért és megszerettetéséért? In: Diákhagyományaink. Debrecen, 1984. 65-67.

 

1. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 8954.

 

Derűs történetek iskolánk életéből. A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1986/87-1987/88. iskolai évekről. Jubileumi kiadás. Szerkesztette: Gaál Botond. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988. 301-308.

 

1. Szűcs Ernő: Anekdoták. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen, 1999. 18-19. (A szerző hivatkozás nélkül idézi a 303. oldalon lévő történetet „Különbség ám!” címmel.)

2. Szűcs Ernő: Anekdoták. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen, 1999. 18-19. (A szerző hivatkozás nélkül idézi a 307. oldalon lévő történetet „Kompromisszum” címmel.)

 

A Református Kollégium a debreceni képzőművészet bölcsője. Tanulmány a Déri Múzeum 1988. évi évkönyvében. Debrecen, 1990. Megjelent német nyelven is.

 

1. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 1711.

 

A Debreceni Református Kollégium Története, MORE Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 592-626.

 

1. Szénássy Barna: A reáliák tanítása a debreceni Református kollégiumban, különös tekintettel a matematikára. Fizikai Szemle, 39. évf., 1989. 3. sz. 105-113.

2. Győri L. János: „Egész Magyarországnak és Erdélységnek … világosító lámpása” – A Debreceni Református Kollégium története. Tiszántúli Ref. Egyházkerület, Debrecen, 2006. 172.

3. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 1428.

4. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont honlapja. Névadónk. Készítette: Győri Tibor. 2006. www.hitek.drk.hu

5. Encyclopedie du protestantisme. Éditions de Cerf, Paris – Labor et Fides, Geneve, 1995. 1710. oldal.

6. Ralovich Béla: Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez. Magyar Mikrobiológiai Társaság, Budapest, 2011. 115.

7. Ralovich Béla: Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez. Magyar Mikrobiológiai Társaság, Budapest, 2011. 146.

8. Ralovich Béla: Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez. Magyar Mikrobiológiai Társaság, Budapest, 2011. 175.

 

A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban, DRK Sokszorosító Irodája, Debrecen, 1988.

 

1. Nagy Mihály: A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium, Fizikai Szemle, XXXIX. évf. 1989/3. 26. számú jegyzet.

2. Nagy Mihály: A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium, i.m. 40. számú jegyzet.

3. Nagy Mihály: A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium, i.m. 45. számú jegyzet.

4. Nagy Mihály: A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium, i.m. 49. számú jegyzet.

 1. Győri L. János: Kősziklán épült vár. A Debreceni Református Kollégium története, ORTE, Debrecen, 1992. 87-88.

 2. Győri L. János:„Egész Magyarországnak és Erdélységnek … világosító lámpása” – A Debreceni Református Kollégium története. Tiszántúli Ref. Egyházkerület, Debrecen, 2006. 173.

 3. Korsós Bálint: A történelem oktatása a Debreceni Református Kollégiumban a kezdetektől a kötelező állami tanterv bevezetéséig. A Debreceni Református Gimnázium évkönyve az 1986/87-1987/88. tanévről. Jubileumi Kiadás 1538-1988., DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988. 113.

 4. Korsós Bálint: A történelem oktatása a Debreceni Református Kollégiumban…, i.m. 115.

 5. Miklós Erika: A fizika tanítása a Debreceni Református Kollégiumban. Egyetemi doktori értekezés. KLTE, Debrecen, 1990. 13.

 6. Miklós Erika: A fizika tanítása a Debreceni Református Kollégiumban, i.m. 17.

 7. Miklós Erika: A fizika tanítása a Debreceni Református Kollégiumban, i.m. 35.

13. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 1429.

14. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont honlapja. Névadónk. Készítette: Győri Tibor. 2006. www.hitek.drk.hu

15. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 37.

16. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 290.

 

 

 

Természettudományos képzés a Debreceni Kollégiumban. Iskolakultúra sorozat. MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 1992. 34-40.

 

1.  Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 1450.

 

A Debreceni Református Kollégium természettudományi gyűjteményeinek rendezése és rekatalogizálása. 1982-1987. Szakmaspecifikus alkotás.

 

1. Kecskeméti Tíbor: A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Hantken-féle nummulites gyűjteménye és reviziója. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Évkönyve az 1984/85-1985/86. iskolai évről. Szerkesztette: Gaál Botond. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1986. 137.

2. Miklós Erika: A fizika tanítása a Debreceni Református Kollégiumban, i.m. 120.

 

In memoriam Szabó István (1913-1993). Református Tiszántúl, 1994. 1.sz. 7.

 

1. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 8975.

 

Az Európa-gondolat a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban, Debreceni Szemle, II. évf. 1994/3. 376-378.

 

1. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 1459.

 

Maxwell hitvallása és a tudomány forradalma. Debreceni Szemle, I. évf. 1993/1.

 

1. Szállási Árpád: A Debreceni Szemle harmadik újjászületése. Magyar Tudomány, Új folyam, XL. kötet, 1995/5. 628.

 

                                                                              

Creatio ex nihilo. Tanulmány a Választott nép szolgálatában című kötetben (Czeglédy Sándor 80. születésnapjára), DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1989. 62-79.

 

 1. Pótor Imre: Tóth Endre, az egyházépítő professzor. Különös tekintettel a dunántúli szolgálataira. Papai Református Teológiai Akadémia, 2000. 392.

 2. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk. Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 41. oldal

 3.  

 

 

 

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a Biblia. Debreceni Szemle, II. évf. 1994/1. (Megjelent még angolul, németül és franciául.)

 

1. Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Krisztus-képei. Debreceni Szemle, II. évf. 1994/1. 49.

2. Selmeczi László: (Munkácsy Trilógia) Az olvasónak ajánlva. Blende BT., Debrecen és Nova Inverst Kft., Békéscsaba, 1995. 111.

3. Keresztesné Várhelyi Ilona: Munkácsy Krisztus-trilógiája. Távlatok 67., 1. 2005. 71. oldal 2. jegyzet

4.  Keresztesné Várhelyi Ilona: Munkácsy Krisztus-trilógiája. Távlatok 67., 1. 2005. 74. oldal 6. jegyzet.

5. Pótor Imre: Tóth Endre, az egyházépítő professzor. Különös tekintettel a dunántúli szolgálataira. Papai Református Teológiai Akadémia, 2000. 392.

6. Várhelyi Ilona: Bibliával Munkácsy Krisztus-trilógiája előtt. Déri Múzeum, Debrecen, 2009. 41.

 

 

A teológia és az emberi jogok. Theologiai Szemle, XXXIII. évf. 1990/2.

 

1. Diplomamunka a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Fakultásán:

– Veress Bertalan: A magyar állami egyházjog. 1998.

2. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 125. lbj.

3. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 128. lbj.

4. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 134. lbj.

5. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 136. lbj.

6. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 138. lbj.

7. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 139. lbj.

8. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 140. lbj.

9. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 142. lbj.

10. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 143. lbj.

11. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 149. lbj.

 

Sarkadi Nagy Mária diakonissza emlékezete. Kollégiumi Hírmondó, III. évf. 10. sz. 1994. december, 2. oldal.; Református Tiszántúl, 1995. 1.sz. 14.

 

1. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 6804.

 

A reformáció szerepe a magyar művelődés történetében. Református Szemle, Kolozsvár, LXXXVIII. évf. 1995/4. 263-267.

 

1. Éles Csaba: A genti oltártól Wittenbergig. Németalföld és Németország kultúrája a 15-16. században. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 76.

2. Pótor Imre: Tóth Endre, az egyházépítő professzor. Különös tekintettel a dunántúli szolgálataira. Papai Református Teológiai Akadémia, 2000. 392.

 

 

Az egyházkormányzás ajándéka a Szentlélekben. A presbiter-zsinati elvről. Theologiai Szemle, XXXIII. évf. 1990/5.

 

1. Sigrid Brandt, Bernd Oberdorfer (Hrg.), Resonanzen. Theologische Beiträge Michael Welker zum 50. Geburtstag, Foedus-Verlag, Wuppertal, 1997. In: Lajos Békefy, Pneumatologische Konzentration oder Reduktion? – Der Geist Gottes und die Reformierte Kirche in Ungarn, p. 256.                                                                       

2. Orisek Andrea: Ének Debóráról. A Magyarországi Református Egyház lelkésznőinek helyzete. In: Epting, Ruth: Szabadon az Úr szolgálatában. Református Zsinati Iroda, Budapest, 1994. (Internetről vett információ!)

3. Orosz Adrienn: Kálvin János a theokráciáról és az egyházi rendekről. Református Egyház, LVII. Évf. 11. szám, 2005. november. 249. oldal 4. jegyzet.

4. Orosz Adrienn: Kálvin János a theokráciáról és az egyházi rendekről. Református Egyház, LVII. Évf. 11. szám, 2005. november. 250. oldal 15. jegyzet.

5. Orosz Adrienn: Kálvin ordonances. Tavaszi Szél konferenciakiadvány 2007. DOSZ, Budapest, 2007. 597. oldal 271. jegyzet.

6. Orosz Adrienn: Kálvin ordonances. Tavaszi Szél konferenciakiadvány 2007. DOSZ, Budapest, 2007. 598. oldal 272. jegyzet.

7. Orosz Adrienn: Kálvin ordonances. Tavaszi Szél konferenciakiadvány 2007. DOSZ, Budapest, 2007. 599. oldal 282. jegyzet.

 

 

 

Egyházak és a nemzetállam Közép-Európában. Theologiai Szemle, XXXIX. évf. 1996/6. 334-339.; Református Szemle, Kolozsvár, 1997/1.; Debreceni Szemle, V. évf. 1997/3-4. 425-435.; Magyar Felsőoktatás 1998/3. és 1998/4.; Angol nyelven: Reformed World, volume 47, Number 2., Geneva, Switzerland, 1997/2. Francia nyelven: Les minorités religieuses et leur relation á L’état en Europe Centrale. In: L’Europe á la recherche de son ame, Labor et Fides, Genf, 1999. 55-74.

 

1. REFORMPRESS – A Magyarországi Református Egyház hírszolgálata angol és német nyelven, III. évfolyam, 5. szám, 1997. Oktober-November.

2. Borsi Attila: Az Európai Unió és a keresztyénség. Ökumené, IX. évf. 2. sz. 2003/2. 32.

3. Borsi Attila: Az Európai Unió és a keresztyénség. Ökumené, IX. évf. 2. sz. 2003/2. 34.

4. Borsi Attila: Az Európai Unió és a keresztyénség. Ökumené, IX. évf. 2. sz. 2003/2. 35.

 

            Megjegyzés: Ezt a tanulmányt az Egyházak Világtanácsa a Reformed World révén angol nyelven megküldték 103 országba, 211 tagegyház részére. A reá való hivatkozás nem áll rendelkezésünkre.

 

 

Etikai Kódex – a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára –  Szakmaspecifikus alkotás. Országos Református Tanáregyesület (ORTE), Budapest, 1998.

 

1. Nagy Mihály: Legyen etikai kódexe a református iskoláknak. Keresztyén Nevelés, 1997/2. 14-19.

2. Szerkesztői bevezetés az Etikai Kódexhez, Keresztyén Nevelés, 1997/7. 20.

3. Etikai Kódex. Papp Kornél: Ajánlás. ORTE, Budapest, 1998. 3.

                                                                            

A reformátori neveléseszmény az idők mérlegén. Theologiai Szemle, XXXVII. évf. 1994/2.

 

1. Fodorné Nagy Sarolta: Katechézisünk és katechetikánk harminc éve. In: 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Zsinati Iroda, Budapest, 2003. 154-173. 167.

 

 

A Debreceni Universitas jelenlegi helyzete, tevékenysége. Debrecen, 1995. Kézirat.

 

1. Berényi Dénes: Felsőoktatás és tudomány Debrecenben 1944 után. In: Debrecen története, 5. kötet. Szerk.: Veress Géza. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. 179.

 

 

Epistemological Congruence between Scientific and Theological Logics in Polanyi’s Thinking about Ultimate Reality and Meaning, University of Toronto Press, Canada, U.R.A.M. Volume 20. Numbers 2&3, 1997. 205-215.

 

1. THE PHILOSOPHER’S INDEX, A publication of the Philosopher’s Information Center, Bowling Green, Ohio, USA, 1997.

 

     

Ajánlás Budai Balogh Sándor: Vad vizek futása… (Alcím: Mozaikok Szabó Dezső kolozsvári életéből) című művéhez. Kiadta a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1984.

 

1. Varga Gábor: Szabó Dezső és Debrecen, Kiadta a szerző, Debrecen, 1998. 24. jegyzet; Debreceni Szemle, 2006/3. 313. 24. jegyzet

 

From the Whole to the Parts – The Biblically Grounded Interpretative Framework Tacitly Shaping James Clerk Maxwell’s Vocation as Scientist and Christian, Manuscript, 1992.

 

1. Christopher B. Kaiser: Quantum Complementarity A Christological Dialectic. In: Religion and Science, History, Method, Dialogue. Routledge, New York & London, 1996. 33. jegyzet.

 

A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban. In: A Debreceni Református Kollégium története. MORE Zsinati Iroda Sajtóosztály, Budapest, 1988. 583-626.

 

1. Encyclopedie du Protestantisme. Éditions du Cerf, Paris – Labor et Fides,   Geneve, 1995. 1710. oldal

 

A református teológia jövőképe a sajátos debreceni múlt és jelen nézőpontjából. Theologiai Szemle, XLIII. évf.  2000/2. szám. 75-82.

 

 1. Debrecen története, 7. kötet. Debrecen helytörténeti irodalma, válogatott bibliográfia. Szerk.: Bényei Miklós. Debrecen, Griffes Grafikai Kiadó, 2002. 1199.

 2. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 53.

 3. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 153.

 4. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 298.

 

Czeglédy Sándor (1909-1998), a rendszeres teológus. Confessio, XXV. évf. 2001/1. 99-109.

 

 1. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk.K Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 41. oldal

 

 

 

 

European Civilization from a Scientific and Technological Point of View.

Philosophia Reformata, Amersfort, Hollandia, Vol. 66(2001) No. 1. 66-69.

 

1. THE PHILOSOPHER’S INDEX. A publication of the Philosopher’s Information Center, Bowling Green, Ohio, USA. 2001.

 

Tudományos meggyőződés és keresztyén hit Polányi Mihály gondolkodásában. Debreceni Szemle, 2001/2. 215-218.; Confessio, 2001/3. 75-78.

 

1. Új Magyar Életrajzi Lexikon P–S, Szócikk: Polányi Mihály. Magyar Könyvklub, 2004. 405.

 

A természettudományok az európaiság színvonalán. A Debreceni Református Kollégium történelmi öröksége. Vermes évkönyv. Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány, Sopron, 2001. 6-14.

 

1. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont honlapja. Névadónk. Készítette: Győri Tibor. 2006. www.hitek.drk.hu

 

The Truth of Reason and the Reality of the World. Historic Development of Exact Sciences from a Christian Viewpoint. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Böszörményi Jenő Alapítvány, Debrecen, 2002.

 

1. THE PHILOSOPHER’S INDEX. A publication of the Philosopher’s Information Center, Bowling Green, Ohio, USA. 2003.

2. Bolyki János: Ész, tudomány, hit. Gaál Botond három új könyvéről. Ismertetés. Theologiai Szemle, 2003/6. 237.

3. Neil Spurway: The Truth of Reason and the Reality of the World (Book Review). In: European Society for the Study of Science and Theology News, 13:2 (June 2003). 8-9.

4. Ábrahám Kovács: Debrecen Reformed Theological University as a Research Centre for Theology and Science. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppennes of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 224.

5. Frank Sawyer: Philosophical Perspectives in Dialogue with Theology. Greek, Roman and Medieval Philosophy. Volume One. SRTA, Sárospatak, 2010. 240.

6. Frank Sawyer: Philosophical Perspectives in Dialogue with Theology. Greek, Roman and Medieval Philosophy. Volume One. SRTA, Sárospatak, 2010. 257.

 

Az ész igazsága és a világ valósága. Az egzakt tudományok történelmi fejlődése keresztyén nézőpontból. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2003.

 

1. Bolyki János: Ész, tudomány, hit. Gaál Botond három új könyvéről. Ismertetés. Theologiai Szemle, 2003/6. 235-236.

2. Berényi Dénes: Gaál Botond: Az ész igazsága és a világ valósága. Könyvismertetés. Debreceni Szemle, XII. évf. 1.sz., 2004/1. 171-173.

3. Borsi Attila: Az Európai Unió és a keresztyénség. Ökumené, IX. évf. 2. sz. 2003/2. 32.

4. Kérdő Kálmán: Természet, természetleírás, matematika. Függelék. In: A zárt világ felnyitása. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 4. lábjegyzet.

5. Kérdő Kálmán: Természet, természetleírás, matematika. Függelék. In: A zárt világ felnyitása. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 20. lábjegyzet.

6. Kovács Ábrahám: A DRHE mint a teológiai és természettudományi kutatás műhelye. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 218.

7. Kérdő Kálmán: Természet, természetleírás, matematika. Függelék. In: A zárt világ felnyitása. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 21. lábjegyzet.

8. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 20.

9. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 290.

10. Hans Schwarz: Planting Trees, A Theological Autobiography. Edwin Mellen Press, Lewinston, Queenston, Lampeter, 2009. 174.

11. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Mediárium. III. évf. 3-4. sz. 2009. ősz-tél. 14.

12. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Mediárium. III. évf. 3-4. sz. 2009. ősz-tél. 5.

13. Fekete Károly ­– Kustár Zoltán: Gaál Botond, az átjárható határok embere. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 15-16.

 

 

The Faith of a Scientist – James Clerk Maxwell. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2003.

 

1. Bolyki János: Ész, tudomány, hit. Gaál Botond három új könyvéről.

      Ismertetés. Theologiai Szemle, 2003/6. 237.

2. Ábrahám Kovács: Debrecen Reformed Theological University as a Research Centre for Theology and Science. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppennes of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 224-225.

 

Szíj Rezsőnek szolgatársi szeretettel. (Tudományos vita.) Emmaus, 1999. február

 

1. Szíj Rezső: Megmenthető-e a magyar református Egyház? Válasz Gaál Botondnak. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2002. A 96 oldalas könyv mint vitairat, mintegy 50 hivatkozást tartalmaz a fenti cikkre.

2. Beke Albert: Égető gondok a Magyarországi Református Egyházban. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2003. Hivatkozás a fenti cikkre: 6.

3. Beke Albert: Égető gondok a Magyarországi Református Egyházban. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2003. Hivatkozás a fenti cikkre: 18.

4. Beke Albert: Égető gondok a Magyarországi Református Egyházban. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2003. Hivatkozás a fenti cikkre: 19.

5. Beke Albert: Égető gondok a Magyarországi Református Egyházban. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2003. Hivatkozás a fenti cikkre: 36.

 

A bűnmegelőzés és a keresztyén nevelési formák. Confessio, 2003/3. 72-78.

 

1. Hodossi Sándor: Bűn és bűnhődés Arany János balladáiban, Várad, 2004/5. 15. jegyzet.

2. Hodossi Sándor: Bűn és bűnhődés Arany János balladáiban, Várad, 2004/5. 83.

3. Hodossi Sándor: Bűn és bűnhődés Arany János balladáiban, Várad, 2004/5. Általános hivatkozás, 27. jegyzet.

4. Lengyel Henriett: Felelősség az embertársért. In: Ablaknyitás. Szerk.: Szabó Lajos. Keresztény önismeret falakon belül és falakon kívül. Luther Kiadó, Budapest, 2004. 313-323. 323.

 

Református vagyok, Kiadta: Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség Presbitériuma, Debrecen, 2003. (Szakmaspecifikus alkotás) Második kiadásban megjelent 2006-ban módosított, aktualizált adatokkal a Debrecen Nagytemplomi Egyházközség Könyvesboltja kiadásában.

 

1. Kustár Zoltán. Recenzió, Orando et laborando, DRHE 2003/2004. évi értesítője, Debrecen, 2004. 215.;

2. Csohány János. Recenzió. Harangszó, Nagyvárad, 2004. január, 3-4.;

3. Széles Lajos. Recenzió. Ref. Egyház, 2003/12. sz. B/III.

4. Vad Zsigmond: A tudós presbiter köszöntésére. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 44.

 

 

Mi legyen a „kánaáni nyelvvel”? – Református Egyház, LV. évf. 12. sz. 2003. december. 281-283.

 

1. Szabó Lajos: A hit kommunkációja. In: Ablaknyitás. Szerk.: Szabó Lajos. Keresztény önismeret falakon belül és falakon kívül. Luther Kiadó, Budapest, 2004. 11-30. 20. 13. lbj.

2. Szabó Lajos: A hit kommunkációja. In: Ablaknyitás. Szerk.: Szabó Lajos. Keresztény önismeret falakon belül és falakon kívül. Luther Kiadó, Budapest, 2004. 11-30. 21. 14. lbj.

3. Szabó Lajos: A hit kommunkációja. In: Ablaknyitás. Szerk.: Szabó Lajos. Keresztény önismeret falakon belül és falakon kívül. Luther Kiadó, Budapest, 2004. 11-30. 30.

 

Reformierte Kirche in Ungarn – Die Situation und Entwicklungsmöglichkeiten der theologischen Ausbildung in Debrecen. In: Konsultation über theologische Aus- und Fortbildung im Mittel- und Osteuropa. Reformierter Weltbund, Genf, Schweiz, 1995. 84-86.

 

1. Karl Schwarz: A teológia az egyetemen – Egyháztörténeti és jogi szempontok. (30)-as hivatkozás. (Internetről vett információ!)

 

Szakbírálat Hotorán Gábor „Török István küzdelme kora ideológiájával” című akadémiai pályamunkájáról. In: Gondolkodó és cselekvő hit. Tanulmányok a 100 éve

 

1. Hotorán Gábor János: Török István küzdelme kora ideológiájával. In: Gondolkodó és cselekvő hit. Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. DRHE, Debrecen, 2004. 11.

 

A rend és szabadság gyökerei az európai civilizációban – In: Rend és szabadság a mindenségben. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2005. 119-141.

 

1. Hodossi Sándor: József Attila istenképének alakulása. Debreceni Szemle, XIII. évf. 2005/4. 555. 27. jegyzet.

2. Végh László: Van-e a szabadságnak rendje? In: Rend és szabadság a mindenségben. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2005. 151.

3. Berényi Dénes: Rend és szabadság a mindenségben. (Szerk.:Gaál Botond és Végh László). Debreceni Szemle, XV. évf. 3. sz. 2007/3. 413.

4. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 190. lábjegyzet.

5. Petró László: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet!” Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007, III. díjas munka. Témavezető: Gaál Botond. 63.

 

Rend és szabadság a mindenségben. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2005.

 

1. Kovács Ábrahám: A DRHE mint a teológiai és természettudományi kutatás műhelye. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 218.

2. Ábrahám Kovács: Debrecen Reformed Theological University as a Research Centre for Theology and Science. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppenness of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 225.

3. THE PHILOSOPHER’S INDEX. A publication of the Philosopher’s Information Center, Bowling Green, Ohio, USA. 2007. (41:2)

4. Recenzió. Berényi Dénes: Rend és szabadság a mindenségben. (Szerk.:Gaál Botond és Végh László). Debreceni Szemle, XV. évf. 3. sz. 2007/3. 412-413.

5. Recenzió. Rend és szabadság a mindenségben. (Szerk.:Gaál Botond és Végh László) In: Orando et laborando. A DRHE 2004/2005. évi értesítője. 467. tanév, Debrecen, 2005. 226.

 

Munkácsy Krisztusa. A trilógia bibliai és teológiai értelmezése. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2005.

 

1. Kovács Ábrahám: A DRHE mint a teológiai és természettudományi kutatás műhelye. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 219.

 

Munkácsy’s Christ. The Trilogy’s Biblical and Theological Interpretation. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007.

 

1. Ábrahám Kovács: Debrecen Reformed Theological University as a Research Centre for Theology and Science. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppenness of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 219 és 225.

 

A zárt világ felnyitása. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007.

 

1. Kovács Ábrahám: A DRHE mint a teológiai és természettudományi kutatás műhelye. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 219.

2. Végh László könyvismertetése: Gaál Botond: Zárt világ felnyitása. In: Orando et laborando. A DRHE 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. Szerk.: Kustár Zoltán. Debrecen, 2007. 294-295.

3. Berényi Dénes: Gaál Botond: A zárt világ felnyitása. Könyvszemle. Debreceni Szemle, XVI. évf. 2. szám. 2008/2. 270.

4. Berényi Dénes: Gaál Botond: A zárt világ felnyitása. Könyvszemle. Debreceni Szemle, XVI. évf. 2. szám. 2008/2. 270.

5. Berényi Dénes: Gaál Botond: A zárt világ felnyitása. Könyvszemle. Debreceni Szemle, XVI. évf. 2. szám. 2008/2. 270-271.

6. Berényi Dénes: Gaál Botond: A zárt világ felnyitása. Könyvszemle. Debreceni Szemle, XVI. évf. 2. szám. 2008/2. 271.

7. Fazakas Sándor: Ajánlás. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 12.

8. Beck Mihály: Nagy gondolkodók nyomában. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 22.

9. Daróczy Zoltán: A matematikáról. Gaál Botond 65. születésnapjára. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 66.

Opening up a Closed World. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007.

 

1. Ábrahám Kovács: Debrecen Reformed Theological University as a Research Centre for Theology and Science. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppenness of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 219 és 225.

2. THE PHILOSOPHER’S INDEX. A publication of the Philosopher’s Information Center, Bowling Green, Ohio, USA. 2007. (41:2)

3. Michael Welker: The Reality of the Ressurection. Can Theology and the Natural Sciences Engage in a Meaningful Discussuon of Eschatological Themes? Megjelent magyar fordításban (Ford.: Békefy Lajos). In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 540.

4. Michael Welker: The Reality of the Ressurection. Can Theology and the Natural Sciences Engage in a Meaningful Discussuon of Eschatological Themes? Megjelent magyar fordításban (Ford.: Békefy Lajos). In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 551.

 

A világ nyitott! The World is Open! In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppenness of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 33-60.; Várad, V. évf. 2006/1. 88-92; Debreceni Szemle, XV. évf. 3. sz. 2007/3. 348-353.

 

1. Végh László: Bevezető gondolatok. Introductory Thoughts. 15. és 27. oldal.

2.  Végh László: Bevezető gondolatok. Introductory Thoughts. 20. és 32. oldal

3. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Kalendárium 2009. IV. évf. 20. és 21-22. kötet. 261. oldal

4. Berényi Dénes: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Könyvszemle. Debreceni Szemle, XVI. évf. 2. szám. 2008/2. 271.

 

A tudományos gondolkodás nyitottsága. Oppenness of the Scientific Thinking. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007.

 

1. THE PHILOSOPHER’S INDEX. A publication of the Philosopher’s Information Center, Bowling Green, Ohio, USA. 2007. (41:2)

2. Németh Tamás könyvismertetése: Gaál Botond – Végh László (szerk.), A tudományos gondolkodás nyitottsága – Oppenness of the Scientific Thinking. In: Orando et laborando. A DRHE 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. Szerk.: Kustár Zoltán. Debrecen, 2007. 296-298.

3. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Kalendárium 2009. IV. évf. 20. és 21-22. kötet. 261. oldal

4. Berényi Dénes: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Könyvszemle. Debreceni Szemle, XVI. évf. 2. szám. 2008/2. 271.

 

Az ember „fölfelé nyitott” világa. Theologiai Szemle, XLIX. évf. 2006/2. 70-74. Megjelent még a Romhányi Orvostalálkozók V. kötetben, Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2006. 17-28.

 

 1. Molnár Péter: Az ember szeretetre nyitott világa. In: Romhányi Orvostalálkozók VI. kötetben, Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2007. 19.

 2. Módis László: Gaál Botond professzor – a tudós példakép. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 35.

 3. Módis László: Gaál Botond professzor – a tudós példakép. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 35-36.

 

Témavezetés. Hotorán Gábor János: Török István és Rudolf Bultmann. Doktori munka. Tanulmány.

 

1. Hotorán Gábor János: Török István és Rudolf Bultmann. Református Egyház, LIX. Évf. 7-8- sz. 2007. július-augusztus. 167-172.

 

Truth and Reality in Exploring the Possibilities of Christian Thought. Omega. Indian Journal of Science and Religion. Vol. 6., No. 1, June 2007. 101-112.

 

1. Job Kozhamthadam: From the Editor to our Respected Readers. Editor of the Omega. Indian Journal of Science and Religion. Internetes hivatkozás: www.1fseminary.org 2007.10.16. 3. oldal.

 

A zárt világ fölnyitása. Tanulmány. In: Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: L. Erdélyi Margit és Peres Imre. Selye János Egyetem, Komarno, 2007. 287-292.

 

1. Peres Imre: Gaudium et corona. In: Eruditio-Educatio 2 (2007/2). Szlovakia. 122. oldal. ISSN 0133-6886 (Első hivatkozás a tanulmányra.)

2. Peres Imre: Gaudium et corona. In: Eruditio-Educatio 2 (2007/2). Szlovakia. 122. oldal. ISSN 0133-6886 (Második hivatkozás a tanulmány bevezetőjére.)  

 

A „kánaáni nyelv” és a református teológiai nyelvújítás. In: Debreceni Szemle, XV. évf. 4. szám. 2007/4. 453-465.

 

1. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 759.

2. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 759.

3. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 760.

4. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 760.

5. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 760.

6. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 760.

7. Vitéz Ferenc: Néző Pont. Különszám. III. évf. 2008. szeptember-október, 18. szám. 761.

 

Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Református Egyház, LX. Évf. 6. sz., 2008. június, 109-120.; Bővített változat. Confessio. XXXIII. évf. 1. szám. 2009/1. 66-95.; Bővebb változat. In: Napút – Kálvin 500. XI. évf. 9. szám, 2009. november. 156-186. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 9-52.

 

 

 1. Peres Imre: Kálvin írásértelmezése és írásmagyarázatai. In: Kálvin időszerűsége. MORE Kálvin János Kiadó, Budapest, 2009. 77.

 2. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819.

 3. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819.

 4. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 820.

 5. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 820.

 6. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 820.

 7. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 820.

 8. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 821.

 9. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 821.

 10. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 821.

 11. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 821.

 12. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 821.

 13. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 821-822.

 14. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 822.

 15. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 822.

 16. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 822.

 17. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 822.

 18. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 822.

 19. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 823.

 20. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Mediárium. III. évf. 3-4. sz. 2009. ősz-tél. 14.

 21. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 823.

 22. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 823.

 23. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 824.

 24. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 824.

 25. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 824.

 26. Vitéz Ferenc: „Kálvini vonások” az exlibriseken. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 825.

 27. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Református Szemle, CII. Évf. 2009. 5. sz. 547.

 28. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 384.

 29. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 386.

 30. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 387.

 31. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 390.

 32. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 390.

 33. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 390.

 34. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 35. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 36. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 37. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 38. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 39. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 40. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

 41. Soós Árpád: Kálvini vonások az újkori világ- és a magyar történelem arculatán. In: Collegium Doctorum. VI. évf. 2010. 45.

 42. Soós Árpád: Kálvini vonások az újkori világ- és a magyar történelem arculatán. In: Collegium Doctorum. VI. évf. 2010. 48.

 43. Soós Árpád: Kálvini vonások az újkori világ- és a magyar történelem arculatán. In: Várad. IX. évf. 2010/4. sz. 93.

 44. Magyar Balázs Dávid: „A ti ünnepetek a miénk is”. Hollandia és a Kálvin-ünnepélyek: 1864–2009. Mediárium. IV. évf. 1-4. szám. 2010. 23.

 45. Magyar Balázs Dávid: „A ti ünnepetek a miénk is”. Hollandia és a Kálvin-ünnepélyek: 1864–2009. Mediárium. IV. évf. 1-4. szám. 2010. 32.

 46. Magyar Balázs Dávid: „A ti ünnepetek a miénk is”. Hollandia és a Kálvin-ünnepélyek: 1864–2009. Mediárium. IV. évf. 1-4. szám. 2010. 35.

 47. Magyar Balázs Dávid: „Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy szellemét!” In: Református Szemle, CV. Évf., 2. szám. 176-197. 181.

 48. Magyar Balázs Dávid: „Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy szellemét!” In: Református Szemle, CV. Évf., 2. szám. 176-197. 195.

 49. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 6.

 50. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 6.

 51. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 7.

 52. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 10.

 53. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 108.

 54. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 125.

 55.  

 

 

 

Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 167 oldal.

 

 1. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819.

 2. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819. (presbiteri rendszer)

 3. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819. (keresztség)

 4. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819. (úrvacsora)

 5. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Mediárium. III. évf. 3-4. sz. 2009. ősz-tél. 14.

 6. Baráth Béla Levente – Orosz Adrienn: A presbiteri elvű egyházkormányzás kálvini értelmezése és hatása Magyarországon. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 364.

 7. Baráth Béla Levente – Orosz Adrienn: A presbiteri elvű egyházkormányzás kálvini értelmezése és hatása Magyarországon. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 366.

 8. Baráth Béla Levente – Orosz Adrienn: A presbiteri elvű egyházkormányzás kálvini értelmezése és hatása Magyarországon. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 372.

 

 

 

„Calvin’s Truth” and „Hungarian Religion”: Remembering a Reformer. In: Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000. Editors: Johan de Niet, Herman paul and Bart Wallet. Brill’s Series in Church History. Volume 38. Brill. Leiden, Boston, 2009. 97-124.

 

 1. Magyar Balázs: Johannes Calvinus Portrék. In: Kálvin kútjából merítve. DRHE-HITEK, Debrecen, 2009. 169.

 2. Magyar Balázs: Johannes Calvinus Portrék. In: Kálvin kútjából merítve. DRHE-HITEK, Debrecen, 2009. 170.

 3. Magyar Balázs: Johannes Calvinus Portrék. In: Kálvin kútjából merítve. DRHE-HITEK, Debrecen, 2009. 184.

 4. Calvin Theological Journal, Vol. 44, Nr. 2, Calvin Bibliography. Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, 2009. november. 387.

 5. Magyar Balázs Dávid: „A ti ünnepetek a miénk is”. Hollandia és a Kálvin-ünnepélyek: 1864–2009. Mediárium. IV. évf. 1-4. szám. 2010. 23.

 6. Magyar Balázs Dávid: „A ti ünnepetek a miénk is”. Hollandia és a Kálvin-ünnepélyek: 1864–2009. Mediárium. IV. évf. 1-4. szám. 2010. 32.

 7. Magyar Balázs Dávid: „A ti ünnepetek a miénk is”. Hollandia és a Kálvin-ünnepélyek: 1864–2009. Mediárium. IV. évf. 1-4. szám. 2010. 35.

 8. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

 9. Magyar Balázs Dávid: „Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy szellemét!” In: Református Szemle, CV. évf., 2. szám. 176-197. 181.

 10. Magyar Balázs Dávid: „Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy szellemét!” In: Református Szemle, CV. évf., 2. szám. 176-197. 195.

 11. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 108.

 12.  

 

 

 

Sola Scriptura. A teológia tudományos művelése tárgyának megfelelően. Theologiai Szemle, XLVIII. évf., 2005/2. 64-68. Valamint a Collegium Doctorum, MORE Doktorok Kollégiumának periodikája, I. évf. 1. sz., 2005. augusztus. 29-37.

 

 1. Vitéz Ferenc: Gaál Botond a „kálvini szellem”-ről. In: Néző Pont, IV. évf. 2009. november-december, 29. kötet. 819.

 

 

 

Az ember titka: test, lélek, szellem. In: Debreceni Szemle, XVII. évf. 1. szám. 2009/1. 48-59.; In: Az ember mint lélek. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. ISBN 978-963-06-6445-5. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2009. 7-31.

 

1. Végh László: A lélek titka és csodája. In: Debreceni Szemle, XVII. évf. 1. szám. 2009/1. 84-89. 86.; In: Az ember mint lélek. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. ISBN 978-963-06-6445-5. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2009. 97-108. 101.

2. Végh László: A lélek titka és csodája. In: Debreceni Szemle, XVII. évf. 1. szám. 2009/1. 84-89. 86.; In: Az ember mint lélek. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. ISBN 978-963-06-6445-5. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2009. 97-108. 102.

3. Végh László: A lélek titka és csodája. In: Debreceni Szemle, XVII. évf. 1. szám. 2009/1. 84-89. 86.; In: Az ember mint lélek. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. ISBN 978-963-06-6445-5. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2009. 97-108. 102.

4. Vitéz Ferenc: Néző Pont. 2009. május, IV. évf. 25. kötet. 528. oldal

5. Berényi Dénes recenzió. In: Studia Theologica Debrecinensis, 2011/2. 101.

6. Németh Tamás recenzió. In: Orando et labotando. DRHE évkönyve a 2009/2010. tanévről. Debrecen, 2010. 80.

 

 

A csengeri reformáció üzenete. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XXX. évf. 1995/2. 165-171.

 

1. Pótor Imre: Tóth Endre, az egyházépítő professzor. Különös tekintettel a dunántúli szolgálataira. Papai Református Teológiai Akadémia, 2000. 392.

2. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitas-sors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 319.

 

 

Czeglédy Sándor (1909-1998), a rendszeres teológus. Confessio, XXV. évf. 2001/1. 99-109.

 

1. Fekete Károly: Czeglédy Sándor debreceni professzor gyakorlati teológiai munkássága. In: Studia Theologica Debrecinensis, 2009/2. 121.

 

A keresztyén nevelés mint a lelki házzá épülés munkája. Kézirat. Nagyvárad. Elhangzott előadás a Sulyok István Református Főiskolán, 1997.

 

1. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 52.

2. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 179.

3. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 265.

4. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 265.

5. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 269.

6. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 298.

 

 

A protestáns iskolarendszer hatása Szatmár szellemi arculatának kialakulására. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XXXIV. évf. 1999/1. 50-61.

 

1. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 133.

2. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 265.

3. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 266.

4. Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Egyetemig. Erdélyi Múzeumegyesület, Kolozsvár, 2009. 298.

 

Kálvin és az európai természettudományos gondolkodás. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. szám, 2009/3-4. 391-399.

 

1. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Mediárium. III. évf. 3-4. sz. 2009. ősz-tél. 5.

2. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Református Szemle, CII. Évf. 2009. 5. sz. 547.

3. Kustár Zoltán: Kálvin János hermeneutikája és hatása a modern természettudományok fejlődésére. Református Szemle, CII. Évf. 2009. 5. sz. 549.

 

„Légyen azért dicséretes emlékezete Ruyter Mihálynak a magyarok előtt!” Gályarab hithőseinkről. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, XII. évf. 2001/1. 5-8.

 

1. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 386.

 

Kálvin mint az egyházi tanok reformátora. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. szám, 2009/3-4. 353-362.

 

1. Nagy Gábor: Új életszemlélet – kálvini hatások. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. sz. 2009. július-október. 387.

2. Borsi Attila: Kálvin és a posztmodernitás. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 302.

3. Borsi Attila: Kálvin és a posztmodernitás. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 303.

 

 

 

A „Sola Scriptura” mint teológiai szabályozó elv. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 53-66.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 58.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

7. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

8. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

 

A „Sola Scriptura” mint teológiai szabályozó elv. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2010. 27-42.

 

 1. Németh Áron: A 72. zsoltár fordítása és magyarázata. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 122.

 2. Németh Áron: A 72. zsoltár fordítása és magyarázata. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 128.

 

 

 

A kálvinista kisebbség szerepe a magyar kulturális életben. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 67-73.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 59.

7. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

 

Helyes-e Kálvin tanítása a presbiteri egyházkormányzásról a Szentírás mércéjével mérve? In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 85-105.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

7. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

8. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

9. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

10. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

 

A keresztség a tudományos teológiai gondolkodás mérlegén. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 107-125.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

7. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

8. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

9. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

10. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

11. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

12. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

 

 

A kálvini úrvacsora elemzése a modern térfogalom segítségével. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 127-142.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 62.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

7. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

 

Az ember genetikai meghatározottsága és az eleve elrendelés. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 143-161.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 63.

7. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 64.

8. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 64.

9. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 64.

10. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 64.

11. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 64.

12. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 64.

 

Kálvin és az európai természettudományos gondolkodás. In: Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 75-84.

 

1. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 60.

2. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 60.

3. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 60.

4. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 60.

5. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 60.

6. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

7. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

8. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

9. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

10. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

11. Szathmáry Sándor: A sokarcú Kálvin. Theologiai Szemle, 2010. 1. sz. 61.

12. Patkó Gyula: Teológiai szemlélődés a műszaki tudományokban. Theologiai Szemle, LIII. évf. 2010/1. szám. 51-52.

 

Kálvin ébresztése. A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából. Második bővített kiadás. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2010.

 

1. Kocsis Ádám: Ébresztő! Ajánló Dr. Gaál Botond Kálvin ébresztése című könyvéhez. Új Közlöny. A DRHE ifjúságának folyóirata. III. évf. 4. sz. 2010. december. 9.

2. Kocsis Ádám: Ébresztő! Ajánló Dr. Gaál Botond Kálvin ébresztése című könyvéhez. Új Közlöny. A DRHE ifjúságának folyóirata. III. évf. 4. sz. 2010. december. 9.

3. Kocsis Ádám: Ébresztő! Ajánló Dr. Gaál Botond Kálvin ébresztése című könyvéhez. Új Közlöny. A DRHE ifjúságának folyóirata. III. évf. 4. sz. 2010. december. 10.

4. Kocsis Ádám: Ébresztő! Ajánló Dr. Gaál Botond Kálvin ébresztése című könyvéhez. Új Közlöny. A DRHE ifjúságának folyóirata. III. évf. 4. sz. 2010. december. 10.

5. Módis László: Gaál Botond professzor – a tudós példakép. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 35.

6. Németh Tamás: Kálvin eszkatológiája. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 344.

7.  Németh Tamás: Kálvin eszkatológiája. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 348.

8. Lengyelné Püsök Sarolta: Az egyház mint nemzetmegtartó erő – a 20. századi magyar teológia tükrében. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 445.

9. Lengyelné Püsök Sarolta: Az egyház mint nemzetmegtartó erő – a 20. századi magyar teológia tükrében. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 455.

10. Vitéz Ferenc: Gaál Botond: Kálvin ébresztése. In: Néző Pont, VI. évf. 2011.  42. kötet. 382.

11. Vitéz Ferenc: Gaál Botond: Kálvin ébresztése. In: Néző Pont, VI. évf. 2011. 42. kötet. 383.

12. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 115.

13. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

14. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

15. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

16. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

17. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

18. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

19. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

20. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

21. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

22, David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 116.

23. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 117.

24. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 117.

25. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 117.

26. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 117.

27. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 117.

28. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

29. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

30. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

31. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

32. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 118.

33. David Balázs Magyar: A Book Review on „Awakening of Calvin”. Reformed World, Geneva, 2011/2. 119.

34. Petró László: Két újabb Kálvin-kötetről. In. Orando et labirando. DRHE évkönyve a 2010/2011. tanévről. Debrecen, 2012. 116.

35. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 108.

36. Vitéz Ferenc: Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-88488-5-7. 125.

37. Krasznai Andrea: … 

A laboratóriumok és oratóriumok szemléletformáló ereje. A református pedagógus a III. évezred küszöbén. In: Teológia a reménység örömében. Tanulmánykötet a 70. éves Szathmáry Sándor tiszteletére, Református Zsinati Iroda, Budapest, 1999. 75-83.

 

 1. Fekete Károly ­– Kustár Zoltán: Gaál Botond, az átjárható határok embere. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 13.

 

Betekintés iskolánk 449. és 450. tanévének munkájába. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1986/87–1987/88. iskolai évről. Jubileumi kiadás 1538-1988, Debrecen, 1988. 9-20.

 

1. Fekete Károly ­– Kustár Zoltán: Gaál Botond, az átjárható határok embere. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 14. (Ezeket a sorokat, illetve az egész összefoglaló bevezető tanulmányt valóban én írtam, de Kiss László mb. igazgató barátom neve alatt szerepeltettem az egészet, mivel sok-sok adatot ő gyűjtött ki a tanulmány számára.)

 

Tanár és tanítvány. Ref. Egyház, LVI. évf. 9. szám. 204-208.; In: Gondolkodó és cselekvő hit. Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. DRHE, Debrecen, 2004. 137-149.; Várad, 2005/1. 87-96.

 

1. Fekete Károly ­– Kustár Zoltán: Gaál Botond, az átjárható határok embere. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 17.

 

Presbiterek Kiskátéja – Készült a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek használatára, DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1999. 36 oldal. Második kiadásban módosított szöveggel megjelent 2006-ban a Debreceni Református Nagytemplom Könyvesboltja kiadásában.

 

 1. Vad Zsigmond: A tudós presbiter köszöntésére. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 43-44.

 2. Vad Zsigmond: A tudós presbiter köszöntésére. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet Dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis, 2. kötet. DRHE, Debrecen, 2011. 45.

 

 

Bevezető gondolatok tanítványaim munkájához. In: Kálvin kútjából merítve, szerk. GAÁL Botond és KOVÁCS Ábrahám (Debrecen: Kapitális Nyomda, 2009). 11-14.

 

 1. Nagy Gábor: Kálvin: A Szentírás tekintélye – a Szentlélek belső bizonyságtétele. Theologiai Szemle, LIII. évf., 2010/3. szám. 156.

 2. Nagy Gábor: Kálvin: A Szentírás tekintélye – a Szentlélek belső bizonyságtétele. Theologiai Szemle, LIII. évf., 2010/3. szám. 156.

 3. Nagy Gábor: Kálvin: A Szentírás tekintélye – a Szentlélek belső bizonyságtétele. Theologiai Szemle, LIII. évf., 2010/3. szám. 156.

 

 

Tisza István, a református főgondnok. In: Tisza István és emlékezete.  Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Maruzsa Zoltán és Pallai László. Debrecen, 2011.

 

 1. Némedi Gusztáv: Recenzió. In: Debreceni Szemle, XXI. évf. 1. sz. 2013/1. 66-67.

 2. Némedi Gusztáv: Recenzió. In: Debreceni Szemle, XXI. évf. 1. sz. 2013/1. 67.

 3. Némedi Gusztáv: Recenzió. In: Mediárium. VI. évf. 1-2. sz. 2012. 110.   

 

 

Kis tanszékből nagy egyetem. A dogmatika szaktárgyi és tanszéki formálódása Debrecenben. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2012. Terjedelem: 205 oldal. ISBN 978-963-88961-1-7

      

 1. Berényi Dénes recenzió. In: Studia Theologica Debrecinensis, 2012/1-2. 12.

 2. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk.K Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 80. oldal

 3. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk.K Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 142. oldal

 4. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk.K Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 156. oldal

 5. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk.K Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 211. oldal

 

Természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban. Második átdolgozott és bővített kiadás. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2012. Terjedelem: 197 oldal. ISBN 978-963-88961-2-4

 

 1. Hit – Tudomány – Közélet. Magyarországi Egyetemi Tanárok életrajzi adattára 1848–1944. Szerk.K Kovács I. Gábor. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 211. oldal

 2. Mózsa Szabolcs: Recenzió In: Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok, 2015/2. 82-89.84-85.

 3. Mózsa Szabolcs: Recenzió In: Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok, 2015/2. 82-89.85.

 4. Mózsa Szabolcs: Recenzió In: Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok, 2015/2. 82-89.85.

 

 

 

 

412  db. hivatkozás

51 db. idegen nyelvű