Hatvani István Teológiai Kutatóközpont (HITEK)

 

A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont (HITEK) 1993-ban létesült a keresztyén teológia és az egzakt tudományok kapcsolatának vizsgálata céljából. Alapítója Gaál Botond professzor volt, aki elkészítette az alapító okiratot és négyszáz könyvének felajánlásával elindította útjára az intézetet. Azóta számos tudós gyarapította könyv-adományával a könyvtárat. Ma már több mint ezer kötetből áll a speciális gyűjtemény, a kutatóknak főként interdiszciplináris területhez tartozó műveket kínál. Könyv- és kéziratgyűjteménye sok tekintetben egyedi, kiválóan alkalmas James Clerk Maxwell, Karl Barth, Polányi Mihály, Thomas F. Torrance, Jáki Szaniszló és mások munkásságának kutatására. Olyan folyóiratok, különös periodikák találhatók itt, amelyekhez a kutatók hazánkban máshol nem, vagy alig juthatnak hozzá. Ilyenek például a Zygon, Perspectives on Science and Christian Faith, Theology Today, Theology and Science, Glaube und Denken, Studies in Science and Theology periodikák, valamint a Tudomány és Teológia konferenciakötet sorozat.

A HITEK hivatalos honlapja: http://hitek.drk.hu/

 

Beszámolók a Tudomány és Teológia Konferenciákról: 

5. konferencia (2001): A természettudósok és teológusok ötödik tanácskozása

6. konferencia: Megnyitó beszéd – A szellemi és erkölcsi emelkedésért

8. konferencia: Nyolcadik Tudomány és Teológia Konferencia Debrecenben