Szakmai életrajz

 

 

Gaál Botond

2017. október 31.

 

      Született a Bereg megyei Vámosatyán 1946. március 27-én. Nős. Felesége Dr. Czeglédy Mária (sz. 1950) gyermekfogszakorvos. Három gyermekük van: Gerzson (sz. 1979), Botond (sz. 1982) és Veronika (sz. 1985).

 

Lakcíme: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 185/4.

Telefon: (52)-418-911;

E-mail: bgaal@drk.hu;

Honlap: www.gaalbotond.reformatus.hu;

 

      Iskolai végzettség

 

      Az általános iskolát Nagydoboson és Nagyecseden végezte 1952 és 1960 között, a középiskolát a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1960-tól 1964-ig. Itt érettségizett 1964-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett középiskolai tanári diplomát (1965-1970), majd ezt követően elvégezte a Debreceni Református Teológiai Akadémia nappali szakát (1971-1976). Az 1976/77. tanévben az Edinburghi Egyetem Teológiai Fakultásán tanult ösztöndíjjal. 1977-ben Debrecenben letette az első, 1978-ban a második lelkészképesítő vizsgát, melynek alapján református lelkészi oklevelet kapott. 1979-ben szentelték lelkésszé.

 

      Foglalkozás, tisztségek

 

      Az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt vasúti pályamunkásként dolgozott. 1970-87 közötti években volt iskolájának, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának matematika-fizika szakos tanára. Közben 1974-82-ig a gimnázium igazgatóhelyettese, majd 1982-87 közötti években igazgatója. 1977-től 1987-ig a Debreceni Református Kollégium főigazgatóhelyettese, 1987-től 1991-ig főigazgatója a Zsinat választása alapján. Miután 1985-ben megszerezte a legmagasabb teológiai tudományos fokozatot, 1987-ben a Teológiai Akadémia Rendszeres Teológiai Tanszékének rendes tanárává választották. Kétszer töltötte be a dékáni tisztet, 1988-89-ben és 1994-95-ben. Három éven át dolgozott prodékánként.

 

      Az MTA Vallástudományi Tudományos Minősítő Bizottságának tagja volt az 1989 és 1995 közötti években. 1998-ban az MTA Doktori Tanácsa a Vallástudományi Szakbizottság tagjává választotta az 1999. év végéig.

 

      Az 1994/95. tanévben a Debreceni Universitas Egyesülés Igazgatótanácsának elnökévé választották. Ugyancsak választás alapján ő töltötte be az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának főtitkári tisztét 1993 és 1999 között.

 

      1987-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatikai Tanszékének tanára. Professzori kinevezését 1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke is megerősítette. (A Debreceni Református Teológiai Akadémia neve 1996-ban hivatalosan is Debreceni Református Hittudományi Egyetem lett a módosított Ftv. alapján.)

 

      Tagság

 

      A Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagja 1985-től

      A Princetoni Center of Theological Inquiry(USA) tagja 1991-től

      Az American Scientific Affiliation tiszteletbeli tagja 1992-93-ban

      A Debreceni Szemle Kuratóriumának és Szerkesztőbizottságának tagja 1993-tól

      A European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT)

      Tudományos Tanácsának választott tagja 1994-től 2002-ig. 

      A Magyar Felsőoktatás szerkesztőségének tanácsadó tagja 1995-től

      A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

      1995-1999 között

      A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság külső tagja 1990-től

      A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC) elnökségi tagja 1996-tól 2001-ig

      A Debreceni Magyar-Zsidó Tudományos és Kulturális Társaság elnöke

      1997-től 2004-ig

      A Debreceni Egyetem Sportbizottságának elnöke 2000-től 2001-ig

      A Magyar Professzorok Világtanácsának elnökségi tagja 2000-től

      A DRHE Doktori Iskolájának vezetője 2001-től 2015-ig

      A DRHE Doktori Tanácsának elnöke 2001-től 2015-ig

      A Debreceni Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja 2004-2007 és 2014-2017

      A Heidelbergi Egyetem Templeton Doktori Programjának bírája 2006-2009

      Az Országos Doktori Tanács alelnöke 2008-tól 2010-ig

      A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Doktori Tanácsának tagja 2009-2012 és 2014-2017

       

      Tudományos fokozat, elismerés

 

      1985-ben szerezte meg a teológiai doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel, 1986-ban avatták doktorrá. A Magyar Akkreditációs Bizottság 1997. február 28-án doktori fokozatát PhD-vé minősítette át. Mivel 1987-ben nyert kinevezést, a Ftv. szerint habilitált egyetemi tanárnak tekintendő, ennek ellenére 2000-ben megszerezte szaktárgyából a Dr. habil és az egyetemi magántanári címet a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen. 2008-ban vallástudományból a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) címet is elnyerte. 2015-ben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli professzorává választotta.

 

      Kutatás, tevékenységi kör

 

      Teológiai kutatási területei elsősorban az ekkléziológia, a sákramentumok és a reformátori teológia területére esnek. Kiemelten foglalkozik a keresztyén gondolkodás és a kortárs természettudományok kapcsolatának vizsgálatával. E téma kutatására kapott meghívást Princetonba (USA), s az 1991/92. akadémiai évet, valamint az 1999. évi őszi szemesztert és 2006-ban a nyári hónapokat a Center of Theological Inquiry kutatóintézetben töltötte. A Rendszeres Teológia tárgykörén belül 1987-től tanított dogmatikát, teológiai enciklopédiát, hitvallásokat, tudománytörténetet és filozófiatörténetet. Részt vett a KLTE felsőoktatáskutatás PhD programjában. 1993-ban a Debreceni Universitas keretében, de saját tanszéke gondozásában létrehozta a Hatvani István Teológiai Kutatóközpontot az egzakt tudományok és a teológia kapcsolatának vizsgálatára, valamint e témában kiemelkedő természettudósok, filozófusok és teológusok biannuális, ökumenikus találkozójának megszervezésére. A kutatóközpont munkáját több száz könyvének és e tárgybeli egyéb anyagának adományozásával indította el. A kétévenként megszervezett Tudomány és Teológia Konferencia (1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007) országosan is jó hírnévre tett szert.

 

      1982 és 1988 között megindította a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyvsorozatát. A tudományos jelleget is képviselő sorozat első három kötetét ő szerkesztette. 1993-ban megírta a református lelkészképzés reformtervezetét, annak alapelveit és valamennyi lényeges szabályzatát tartalmazó alapdokumentumot mintegy 200 oldalban. 1995-ben elkészítette a Református Egyház Zsinatának felkérésére a református felsőoktatási intézmények törvénytervezetét, amelyet elfogadás után még abban az évben életbe léptettek. 1996-ban az Országos Református Tanáregyesület kérésére Etikai Kódexet írt a református nevelők számára. A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont gondozásában megindította a Tudomány és Teológia konferenciakötetek sorozatát, melyből négy megjelent.

 

       A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont keretein belül új sorozatot indított tudományos teológiai művek kiadása céljából. Eddig kilenc kötet jelent meg, ő írta a Kálvin ébresztése (2010), a Kis tanszékből nagy egyetem (2012) és A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban (2012) című könyveket. Az első kötet bővített változata megjelent angolul Awakenings as inspired by John Calvin címmel 2017-ben a Reformáció 500 éves évfordulójára.

 

      Előadások külföldön:

 

      Hollandiában (Broekelen, 1984; Enschede, 1988; Hoeven, 2000; Nijmegen 2002; Doorn 2011), – Németországban (Hilden, 1979; Freising, 1994; Heidelberg, 1999, 2006; Emden, 2003; Regensburg 2004, 2009; Halle-Wittenberg, 2012), – Franciaországban (Klingenthal, Goethe Institut, 1987; Strasbourg, Európa Tanács, 1996; Párizs UNESCO, 2000; 2005; 2006; Lyon, 2000), – Svájcban (Rüschlikon, 1989; Genf, 2010) – Romániában (Kolozsvár, 1995, 2010; 2015; Sepsiszentgyörgy, 1997; Nagyvárad, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005; Bánffyhunyad, 2000), – az USA-ban (New Concord, OH, 1980; Princeton, NJ, 1991, 1992, 1999, 2001, 2006; Richmond, VA, 1992; New York, 1999, 2006; Charlotte, NC, 1999, Ligonier, PA, 2006), – Kanadában (Ancaster, Ontario, Pascal Centre, 1992), – Lengyelországban (Krakow, 1996), – Dél-Koreában (Seoul, 1990; 2005; Daegu 2005), – Tajvanon (Taipei, Academy of Sciences, 1996), – Dél-Afrikai Köztársaságban (Stellenbosch, 1997), – Szlovákiában (Komárom, 1997, 2011; 2017; Kassa 2017; Ruzomberok, 2006; Ruzsbachfürdő, 2010) – Angliában (Durham, 1998; Oxford, 1998) – Kárpátalján (Munkács, 1994).

 

      Hazai megmérettetés

 

      1998. január 1-től 2001. december 31-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas egyetemi tanár. 

 

      Külföldi megmérettetés

 

      2005. február 15. The Global Perspectives on Science and Spirituality Award from the Université Interdisciplinaire de Paris and Elon University, North Carolina, USA.

 

      Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

 

      2003-ban Hutzler Izabella III. díj; 2005-ben Hotorán Gábor II. díj; 2007-ben Petró László III. díj; 2011-ben Peleskey Miklós III. díj.