Tudományos publikációk

2017. október 31.

Könyvek

 

 1. Tér, idő és az Ige, Doktori értekezés, Debreceni Református Kollégium (továbbiakban: DRK) Sokszorosító Irodája, Debrecen, 1985. 222 lap.

 2. A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban, DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988. 98 lap.

 3. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a Biblia, Blende BT, Debrecen és Nova Invest Kft., Békéscsaba, 1995. 112 lap fotókkal. Megjelent magyarul, angolul, németül és franciául. (A fotókat készítette Hapák József.)

 4. The Truth of Reason and the Reality of the World. Historic Development of Exact Sciences from a Christian Viewpoint. DRHE-Böszörményi Jenő Alapítvány, Debrecen, 2002. 13+188 pages. (Az 5. tétel angol nyelvű változata.)

 5. Az ész igazsága és a világ valósága. Az egzakt tudományok történelmi fejlődése keresztyén nézőpontból. DRHE - Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2003. 214 lap.

 6. The Faith of a Scientist - James Clerk Maxwell. Monograph. DRHE - Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2003. 91 pages.

 7. Rend és szabadság a mindenségben. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. Terjedelem: 176 oldal. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2005.

 8. A zárt világ felnyitása. Függelék: Kérdő Kálmán: Természet, természetleírás és matematika. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 132+32 lap.

 9. Opening up a Closed World. Appendix: Kálmán Kérdő: Nature, Description of Nature and Mathematics. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 138+32 pages. (A 8. tétel angol nyelvű változata.)

 10. A tudományos gondolkodás nyitottsága – Openness of the Scientific Thinking. Szerkesztette/Editors: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. Terjedelem: 240 oldal. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007.

 11. Az ember mint lélek. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László.  Tudomány és Teológia konferenciakötet. Terjedelem: 140 oldal. ISBN 978-963-06-6445-5. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2009.

 12. Kálvin ébresztése. Kiadó: Szeged Kálvin-téri Református Egyházközség és a Szegedi Kis István Alapítvány. 2009. 167 oldal.

 13. Kálvin ébresztése. A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés szempontjából. Második bővített kiadás. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2010. Terjedelem: 212 oldal. ISBN 978-963-88961-0-0

 14. Kis tanszékből nagy egyetem. A dogmatika szaktárgyi és tanszéki formálódása Debrecenben. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2012. Terjedelem: 205 oldal. ISBN 978-963-88961-1-7

 15. Természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban. Második átdolgozott és bővített kiadás. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2012. Terjedelem: 197 oldal. ISBN 978-963-88961-2-4

 16. Fenntartható élet és vallás. Szerkesztette és írta: Gaál Botond és Végh László.  Tudomány és Teológia konferenciakötet sorozat. Terjedelem: 128 oldal. ISBN 978-963-88961-3-1. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2013.

 17.   Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? Előszót írta: Gaál Botond. Fordította: Gaál Botond és Petró László. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2013. Terjedelem: 216 oldal. ISBN 978-963-8429-78-0

 18. Békességet hagyok nektek. Czeglédy Sándor professzor prédikációi. Szerkesztő: Gaál Botond. Kiadja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, Debrecen, 2017. 724 oldal. ISBN 978-963-12-7778-4

 19.  Awakenings as Inspired by John Calvin. A Kálvin ébresztése című könyv angol fordítása két fejezettel bővebb kiadásban. Fordította: Pándy-Szekeres Dávid. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2017. Terjedelem: 252 oldal. ISBN 978-963-88961-7-9

 20. A reformáció lényege. Újkori modellváltás a keresztyén gondolkodás történetében. Kiadja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, Debrecen, 2017. 156 oldal. ISBN 978-615-80844-0-6

 21. A tudományok gránitkövei. A Debreceni Református Kollégium, a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem közös szolgálata a nemzeti előmenetelért. Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2018. 162. oldal. ISBN 978-963-88961-8-6

 

 

Könyvfejezet

 

 1. A Debreceni Református Kollégium története. Szerkesztette: Barcza József; Lektorálta: Makkai László és Rácz István; 16 szerző; A megírt könyvfejezet címe: A természettudományok oktatása és művelése a Kollégiumban. (A Könyvek/2. rövid változata.) Kiadó a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája, Budapest, 1988. 592-626.

 2. „Calvin’s Truth” and „Hungarian Religion”: Remembering a Reformer. In: Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000. Editors: Johan de Niet, Herman paul and Bart Wallet. Brill’s Series in Church History. Volume 38. Brill. Leiden, Boston, 2009. 97-124.

 3. Élet a teremtett világban. In: Fenntartható élet és vallás. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László.  Tudomány és Teológia konferenciakötet sorozat. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2013. 11-63.

 4. Fatelessness. A Christian Theologian’s Perspective of a Nobel-Prize Winner Novel. In: Szerk: Matthias Heesch, Thomas Kothmann, Craig L. Nessan. Glaube und Denken. Sonderband 2014. Theologie im Spannungsfeld von Kirche und Politik – Theology in Engagement with Church and Politics. Hans Schwarz zum 75. Geburtstag, Hans Schwarz on the Occasion of his 75th Birthday. ISSN 0934–0785; ISBN 978-3-631-65376-0. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2014, 511-518.

 

 

 

Lektorált tanulmányok

 

 1. Nemes hagyomány jegyében. Alcím: A Debreceni Református Kollégium nevelési alapelvei. Mozgó Világ, 1982/2.

 2. Higher Education for Liberation. Tanulmány a Critique and Challenge of Christian Higher Education kötetben, Broekelen-ben(Hollandia) tartott elõadás szövege. J.H. Kok, Kampen, 1987. 186-187.

 3. Creatio ex nihilo. Tanulmány a Választott nép szolgálatában című kötetben (Czeglédy Sándor 80. születésnapjára), DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1989. 62-79.

 4. Egyház, sákramentumok, karizmák. Tanulmány a Tovább… című kötetben (Makkai László 75. születésnapjára), DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1989. 119-130.

 5. A theologia és az emberi jogok. Theologiai Szemle, XXXIII. évf. 1990/2. 71-76.  

 6. Az egyházkormányzás ajándéka a Szentlélekben. A presbiter-zsinati elvrõl. Theologiai Szemle, XXXIII. évf. 1990/5. 272-279.

 7. A Református Kollégium a debreceni képzõművészet bölcsője. Tanulmány a Déri Múzeum 1988. évi évkönyvében. Debrecen, 1990. Megjelent német nyelven is.

 8. Report from the Reformed College of Debrecen. In Science and Religion, One world – changing perpectives on reality. Eds. Jan Fennema and Iain Paul. University of Twente and Kluwer Academic Publishers, 1990. 203.

 9. Magasabbrendű dimenziók a gondolkodásban – Alcím: Polányi Mihály gondolatainak haszna a theologiában. Theologiai Szemle, XXXV. évf. 1991/3. 168-175.  

 10. A Szentírás és az antropikus kozmológiai elv. Társszerzõ: Végh László. Theologiai Szemle, XXXIV. évf. 1991/4. 230-236.

 11. Egy nagy természettudós hite. Tanulmány Maxwellrõl. Theologiai Szemle, XXXV. évf. 1992/5. 259-266.

 12. A reformáció szerepe a magyar művelődés történetében. I. Abaúji Szabadegyetem, 1992.

 13. Természettudományos képzés a Debreceni Kollégiumban. Iskolakultúra sorozat. MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 1992. 34-40.

 14. Maxwell hitvallása és a tudomány forradalma. Debreceni Szemle, I. évf. 1993/1. 65-80.

 15. A reformátori neveléseszmény az idők mérlegén. Theologiai Szemle, XXXVII. évf. 1994/2. 77-81. Rövid változata megjelent a KLTE 1994. évi Pedagógiai Füzeteiben.

 16. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a Biblia. Debreceni Szemle, II. évf. 1994/1. 50-64. (A Könyvek/3. bővebb változata.) Bevezető nélkül megjelent még a Déri Múzeum 1994. évi évkönyvében.

 17. Az Európa-gondolat a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban, Debreceni Szemle, II. évf. 1994/3. 376-378.

 18. Eugene M. Osterhaven: . (276 lap) angolról magyarra Czeglédy Sándorral. Kálvin János Kiadó, Budapest, 1995.

 19. Vezető tudósok nemzetközi regionális találkozója Debrecenben. Debreceni Szemle, II. évf. 1994/3. 486-489.

 20. Természettudomány és hittudomány. Magyar Tudomány, CII. évf. 11. sz. 1374-76. 1995/11. (A második debreceni Tudomány és Teológia Konferenciáról.) Megjelent még a Debreceni Szemle, IV. évf. 1996/1. 142-144.,és a Confessio, XXII. évf., 1996/1. 5-7. számában.

 21. A csengeri reformáció üzenete. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XXX. évf. 1995/2. 165-171.

 22. Vígh István festőművész kiállításán. Megnyitó beszéd. Erdélyi Tükör, VII. évf. 1995. 3-4. sz. 17-18.

 23. A reformáció szerepe a magyar művelődés történetében. Református Szemle, Kolozsvár, LXXXVIII. évf. 4. szám, 263-267., 1995. (A 33. pontban felsorolt tanulmány bővített változata.)

 24. A Universe Fine-Tuned for Intelligent Life. Perspectives, Journal of Reformed Thought, Grand Rapids, Michigan, USA, Volume 10., Number 10., p. 19-23. 1995/12.

 25. Die Situation und Entwicklungsmöglichkeiten der theologischen Ausbildung in Debrecen. Tanulmánykötetben kiadta a World Alliance of Reformed Churches, Geneva, Switzerland, Teologische Aus- und Fortbildung in Mittel- und Osteuropa, s. 84-86. 1995.

 26. Közös esélyünk a minőség. Alcím: Magyar tudományosság a Környező Országokban konferencia tényei és tanulságai. Debreceni Szemle, IV. évf. 1996/1. 144-151. Megjelent még a Magyar Felsõoktatás 1997/4. és az 1997/5-6. számában.

 27. Gondolatok Bartók Béla halálának 50. évfordulóján. Debreceni Szemle, IV. évf. 1996/3. 467.

 28. Egyházak és a nemzetállam Közép-Európában. Theologiai Szemle, XXXIX. évf. 6. szám, 1996. 334-339. Magyarul megjelent még a Református Szemle, Kolozsvár, 1997/1. és a Debreceni Szemle, V. évf. 1997/3-4. számában, 425-435., valamint a Magyar Felsõoktatás 1998/3. és 1998/4. számában.

 29. Angol nyelven: Religious Minorities in Central Europe and their Relationship to the Nation-State. Megjelent in Reformed World, Volume 47, Number 2., Geneva, Switzerland, 1997. June, 71-82.

 30. Francia nyelven: Les Minorités religieuses et leur relation á l'Etat en Europe centrale. Megjelent a L’Europe á la recherche de son ame című kötetben, ed. Jean-Pierre Bastian et Jean-Francois Collange, Labor et Fides, Geneve, 1999. 55-74. (Az Európa Tanács és a Strasbourgi Egyetem közös konferenciáján elmondott elõadás szövege.)

 31. The Trinity and the Concept of Reality in the Thought of James Clerk Maxwell. Volume 4 (1996) The Concept of Nature in Science and Theology, Part II. Labor et Fides, S.A. Geneva, Switzerland, 1996.

 32. Teller Ede Debrecenben, Debreceni Szemle, V. évf. 1997/3-4. 539-544.

 33. . Halhatatlanság és világosság. Thomas F. Torrance: Immortality and Light címû mûvének fordítása angolról magyarra. Theologiai Szemle, XLI. évf. 1998/2. szám. 70-78.

 34. Epistemological Congruence between Scientific and Theological Logics in Polanyi’s Thinking about Ultimate Reality and Meaning. University of Toronto Press, Canada, U.R.A.M. Volume 20. Numbers 2&3, 1997. 205-215.

 35. Megjegyzések Kodácsy Tamás Isten végtelenségéről című OTDK dolgozatához. Theologiai Szemle, XLI. évf. 1998/1. 49-52.

 36. Az igazság és a valóság a keresztyén gondolkodás útkeresésében. Confessio, XXIV. évf. 1998/1. 19-24.;  Debreceni Szemle, VII. évf. 1999/2. 175-182.

 37. Christian Identity and Religious Instruction. „Comenius Project”: The Practice of Christian Education in Europe, Gonarus College, Groningen, 1998. 41-47.; In: Contact – Newsletter of the International Association for the Promotion of Christian Higher Education. Vol. 10. No. 2. Winter 1999. Insert pages 1-4.

 38. A protestáns iskolarendszer hatása Szatmár szellemi arculatának kialakulására. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XXXIV. évf. 1999/1. 50-61.

 39. Bárha a titok közelébe kerülhetnénk! Erős várunk az anyanyelv, Magyarok Világszövetsége kiadványa, Budapest, 1999. 9-12.

 40. A laboratóriumok és oratóriumok szemléletformáló ereje. A református pedagógus a III. évezred küszöbén. In: Teológia a reménység örömében. Tanulmánykötet a 70. éves Szathmáry Sándor tiszteletére, Református Zsinati Iroda, Budapest, 1999. 75-83.

 41. Az MTA diszciplina-vitájának folytatása Debrecenben. Debreceni Szemle, VII. évf. 1999/2. szám. 251-252.

 42. A református teológia jövőképe a sajátos debreceni múlt és jelen nézőpontjából. Theologiai Szemle, XLIII. évf.  2000/2. szám. 75-82. Megjelent még In: Tanulmányok Mészáros István tiszteletére, SRK Teológiai Akadémiája, Sárospatak, 1999. 73-88.

 43. Ecclesiological Background and Perspective on the Education of Ministers. A Biblical and Theological Basis for Training Ministers as I see it from the Reformed Debrecen. In: Studies in Reformed Theology 3., Church and Ministry. Eds. A. van Egmond és D. van Keulen, Uitgeverij Kok, Kampen, 1999. 151-164.  

 44. In Memoriam Alexander Czegledy 1909-1998. In: inSpire, Princeton Theological Seminary, Winter 2000. 19.

 45. Teológia az egyház szolgálatában – Tanulmányok Thomas W. Gillespie tiszteletére (Theology in the Service of the Church, Princeton, 2000) Könyvismertetés. Confessio, XXIV. évf. 2000/2. 125-127.

 46. Keresztyén hittudomány, természettudomány és európaiság. Magyar Református Nevelés, I. évf. 2000/3. szám. 2-3.

 47. Technika és tudomány az európai keresztyén civilizációban. In: Sola Scriptura… Tanulmányok Nagy Antal Mihály tiszteletére. SRK Teológiai Akadémiája, Sárospatak, 2000. 157-163.

 48. Pál apostoltól Barth Károlyig és tovább. Theologiai Szemle, XLIII. évf. 2000/5. szám. 281-287.; In: Sárospataki füzetek, SRTA, Sárospatak, 2000/2. 45-60.

 49. Czeglédy Sándor (1909-1998), a rendszeres teológus. Confessio, XXV. évf. 2001/1. 99-109.

 50. European Civilization from a Scientific and Technological Point of View. Philosophia Reformata, Amersfort, Holland, Vol. 66 (2001), No. 1. 66-69.

 51. Tudományos meggyőződés és keresztyén hit Polányi Mihály gondolkodásában. Debreceni Szemle, IX. évf. 2001/2. 215-218.; Confessio, XXV. évf. 2001/3. 75-78.

 52. A református Tisza István és a Debreceni Egyetem. Confessio, XXV. évf. 2001/2. 101-104. Megjelent még: Tisza István és a Debreceni Egyetem címmel. Acta Universitatis Debreceniensis LIV. Történeti tanulmányok X.  DE Debrecen, 2002. 97-103.

 53. A természettudományok az európaiság színvonalán. A Debreceni Református Kollégium történelmi öröksége. Vermes évkönyv. Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány, Sopron, 2001. 6-14.; Magyar Református Nevelés, V. évf. 6-7. szám. 2004. december.; 23-29.

 54. A világ modern értelmezése és a keresztyén szemlélet egybecsengése. In: Mivégett vagyunk. Emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapjára. Ecclesia, Budapest, 2001. 197-208.

 55. The Truth of Reason and the Reality of the World. Research into the development of Western Civilization from the Viewpoint of Christian Theology and Natural Sciences. (Mit Zusammenfassung in Deutsch) In: Glaube und Denken. Jahrbuch der Karl-Heim Gesellschaft, 14. Jahrgang, 2001. Hans Schwarz (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2001. 153-172.

 56. A tudományos ismeret transzformációja a teológiai gondolkodás nézőpontjából. Confessio, XXV. évf. 2001/4. 82-86. Megjelent még A természettudományos megismerés és a keresztyén gondolkodás kapcsolata címmel. Várad, 2002/4. 89-93., továbbá: Magyar Professzorok III. Világtalálkozója, Gyűjteményes kötet, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2002. 99-104.; Debreceni Szemle XXII. évf. 4. szám, 2004/4. 535-540. (Tudományos ismeretek – teológiai gondolkodás címmel)

 57. Etnicitás, egyház és az Európai Unió. In: Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. DRHE-SRTA, Debrecen-Sárospatak, 2002. 31-37.

 58. A természeti világ és az emberi értelem nyitott rendje. Confessio, XXVI. évf. 2002/2. 85-90., valamint Várad. II. évf. 2003/5. 96-102.

 59. A World Open Upwards in Mathematics and Theology. (Mit Zusammenfassung in Deutsch). In: Glaube und Denken. Jahrbuch der Karl-Heim Gesellschaft. 15. Jahrgang, 2002. Hrsg. Hans Schwarz. Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 2002. 107-130.

 60. Végh László: Természettudomány és vallás. Ref. Egyház. LIV. évf. 11. sz. 2002. november, B/III-B/IV.

 61. Fordítás angolról magyarra. Hans Schwarz: A fejlődés gondolata és a keresztyén eszkatológia. Theologiai Szemle, XLV. évf. 2002. 3. sz. 171-175.

 62. Maxwell, James Clerk. Szócikk. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwöterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, Bd. 5. L-M. Hrsg. von Hans Dieter Betz. Mohr Siebeck Verlag, 4. neu bearbeitete Auflage, Tübingen, 2002. p. 935.

 63. Filozófiai perspektívák - Véleményes jelentés Dr. Frank Sawyer habilitációs értekezéséről. Ref. Egyház, LV. évf. 2. sz. 2003. február, 42-43.

 64. Ethnicity, Church and European Union. In: Studies in Reformed Theology 7, Eds. Eddy A.J.G.Van der Borght, Dirk van Keulen, Martien E. Brinkman, Faith and Ethnicity (Vol. 2), Meinema Zoetermeer, 2002. 150-158.

 65. Áldott kezű kőműves mester – Kiss László emlékezete. Ref. Tiszántúl, Debrecen, 2003. március Melléklet. Megjelent még: Pedagógusok arcképcsarnoka 2003. Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület. H-B. megye, Debrecen. 136-143.

 66. Szilárd pont volt minden tekintetben. – Pősze Lajos emlékezete. Pedagógusok arcképcsarnoka 2003. Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület. H-B. megye, Debrecen.  216-221.

 67. Christoph Klein: Bosszú helyett megbocsátás. A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése. (Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, Budapest, 2003. 287. lap. Ford: Köves Gyopárka) Református Egyház,  LV. évf. 11. sz. 2003. november. 266.

 68. Mi legyen a „kánaáni nyelvvel”? – Református Egyház, LV. évf. 12. sz. 2003. december. 281-283.

 69. A bűnmegelőzés és a keresztyén nevelési formák. Confessio. XXVII. évf. 2003/3. 72-78.

 70. Sorstalanság – egy keresztyén gondolkodó szemével. Várad. II. évf. 2003/3. 103-109.; Confessio, XXVII. évf. 2003/2. 116-121; Debreceni Szemle, XII. évf. 2. sz. 2004/2. 314-320.

 71. A Reformed Theological Perspective Based on the Characteristic Past and Present of Debrecen.  In: Reformed Theology – Identity and Ecumenicity. Editors: Wallace Alston and Michael Welker. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI and Cambridge, U.K., 2003. 190-204.

 72. „Mintha látták volna a láthatatlant…” Mit jelent számomra a zsidó nép? In: „Mint folyóvíz mellé ültetett fa…” Emlékkötet Dr. Módis László professzor tiszteletére századik születésnapján. DRHE Ószövetségi füzetek, Debrecen, 2003. 105-115.

 73. A református teológia hozzájárulása a tudomány és teológia párbeszédéhez. Várad, III. évf. 1. sz. 2004/1. 97-107.; Theologiai Szemle, XLVII. évf. 2004/2. 81-86.

 74. Maurice Eugene Osterhaven (1915-2004). A DRHE díszdoktorának emlékezete. Ref. Tiszántúl. 2004/1. 3-4.

 75. The Nature of the Created Universe: A Survey of the Dialogue between Science and Theology by Roman Catholic, Anglican, Lutheran, and Reformed Theologians. Glaube un Denken. Sonderband 2004. Karl Heim Gesellschaft. Verlag: Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 2004. 383-393.

 76. Szakbírálat Hotorán Gábor „Török István küzdelme kora ideológiájával” című akadémiai pályamunkájáról. In: Gondolkodó és cselekvő hit. Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. DRHE, Debrecen, 2004. 137-149.

 77. Tanár és tanítvány. Ref. Egyház, LVI. évf. 9. szám. 204-208.; In: Gondolkodó és cselekvő hit. Tanulmányok a 100 éve született Török István professzor emlékére. DRHE, Debrecen, 2004. 137-149.; Várad, 2005/1. 87-96.

 78. Minister doctus. A lelkipásztor mint kultúrember, szakember és tudós. In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője a 466. tanévről. Debrecen, 2004. 125-137.  

 79. Open Order of the Natural World and Human Mind: Is there a Future for the Cooperation of Natural Sciences and Christian Theology?  In: Loving God with our Mind. Essays in Honor of Wallace M. Alston. Ed. M. Welker and C. Jarvis. W. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI/Cambridge, U.K. 2004. 98-105.

 80. A rend és szabadság keresztyén gyökerei az európai civilizációban. Várad, III. évf. 5. szám. 2004/5. 93-99., valamint a Rend és Szabadság a mindenségben című kötetben, DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2005. 119-141.

 81. Sola Scriptura. A teológia tudományos művelése tárgyának megfelelően. Theologiai Szemle, XLVIII. évf., 2005/2. 64-68. Valamint a Collegium Doctorum, MORE Doktorok Kollégiumának periodikája, I. évf. 1. sz., 2005. augusztus. 29-37.

 82. Fölnyilik-e a zárt világunk?   www.doczy.drk.hu/MH_megnyit_GB.htm

 83. Az ember titka. Korreferátum Gánóczy Sándor előadásához. In: Orando et laborando. A DRHE 2004/2005. évi értesítője a 467. tanévről. Debrecen, 2005. 145-150; Varad, 2007/6. 78-82.

 84. .; Debreceni Szemle XV. évf. 2. sz. 2007/2. 277-280.

 85. Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben – Nagygeresd, Leuenberg – Elértünk-e valamit? Várhatunk-e valamit? Theologiai Szemle, XLIX. évf. 2006/1. 28-32.

 86. A világ nyitott! Várad, V. évf. 2006/1. 88-92; Debreceni Szemle, XV. évf. 3. sz. 2007/3. 348-353.

 87. Munkácsy Krisztusa. A trilógia bibliai és teológiai értelmezése. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont. Debrecen, 2005. 32 lap. Megjelent angol nyelven: Munkácsy’s Christ. The Trilogy’s Biblical and Theological Interpretation. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont. Debrecen, 2007.  32 lap. Megjelent még a Church and Culture kötetben. Orando et laborando sorozat. DRHE, Debrecen, 2007. 93-107.

 88. God and Creation, Reformed Dogmatics, vol. 2. by Hermann Bavinck. Book Review. Theology Today, Vol 63, Nr. 2., July 2006, 257-258.

 89. Mennyire nyitott a teológia? In: Orando et laborando. A DRHE 2005/2006. évi értesítője a 468. tanévről. Debrecen, 2006. 131-141.

 90. . In: Genius Loci. In honour of Frank Sawyer. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2006. 41-50. Eredeti cím: Sorstalanság. Ford.: Deák Lehel.

 91.  Az ember „fölfelé nyitott” világa. Theologiai Szemle, XLIX. évf. 2006/2. 70-74. Megjelent még a Romhányi Orvostalálkozók V. kötetben, Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2006. 17-28.

 92. Debreceni ajándék a magyar kultúrának. Kálnási Árpád cívis szótára. Református Tiszántúl. Debrecen, 2007. XV. évf. 1. sz. 21-22. Megjelent még: Theologiai Szemle, L. évf. 2007/1. 61-62.; Várad 2007/9. Vi. évf. 37. sz. 118-121.

 93. A zárt világ fölnyitása. Tanulmány. In: Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: L. Erdélyi Margit és Peres Imre. Selye János Egyetem, Komarno, 2007. 287-292.

 94. New Perspectives in the Lutheran-Reformed Dialogue. In: Studies in Christian History and Thought: Ecumenical and Eclectic. Essays in Honour of Alan P. F. Sell. Paternoster, Nottingham, UK. 2007. 233- 245. (Lásd: 106. tétel)

 95. Truth and Reality in Exploring the Possibilities of Christian Thought. Omega. Indian Journal of Science and Religion. Aluva, Kerala, India. Vol. 6., No. 1, June 2007. 101-112.

 96. A „kánaáni nyelv” és a református teológiai nyelvújítás. In: Debreceni Szemle, XV. évf. 4. szám. 2007/4. 453-465.; Isteni megszólítás … emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné Széles Mária professzor tiszteletére. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2007.  139-149.; Református Egyház, LX. Évf. 5. sz., 2008. május, 84-89.

 97. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán I. rész: Kálvin és Debrecen. In: Orando et laborando. A DRHE 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. Szerk.: Kustár Zoltán. Debrecen, 2007. 133-142.

 98. The World is Open. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága – Openness of the Scientific Thinking. Szerkesztette/Editors: Gaál Botond és Végh László. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 46-60.

 99. ! J. Wentzel Van Huyssteen: Egyedül a világban? – Az emberi egyediség a tudományban és a teológiában. The Gifford lectures, 2004. Eerdmans, Grand Rapids, MI, USA., 2006. Pp. XVIII+347. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága – Openness of the Scientific Thinking. Szerkesztette/Editors: Gaál Botond és Végh László. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 227-231.

 100. Book review! J. Wentzel Van Huyssteen: Alone in the World? – Human Uniquness in Science and Theology. The Gifford lectures, 2004. Eerdmans, Grand Rapids, MI, USA., 2006. Pp. XVIII+347. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága – Openness of the Scientific Thinking. Szerkesztette/Editors: Gaál Botond és Végh László. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 232-236. (Lásd 108. magyarul!)

 101. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Református Egyház, LX. Évf. 6. sz., 2008. június, 109-120.

 102. Fordítás angolról magyarra. Iain Torrance: Polányi Mihály és a „Szentírás-értelmezés”. In: Orando et laborando. A DRHE 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. Szerk.: Kustár Zoltán. Debrecen, 2007. 143-147. Megjelent még Polanyiana, 18. évf. 2009. 1-2. szám. 98-102.

 103. Az ember titka: test, lélek, szellem. In: Debreceni Szemle, XVII. évf. 1. szám. 2009/1. 48-59.; In: Az ember mint lélek. Szerkesztette: Gaál Botond és Végh László. Tudomány és Teológia konferenciakötet. ISBN 978-963-06-6445-5. DRHE – Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2009.

 104. Gulyás Péter Pál: Ádámcsutka – Bibliai magánnyomozás. Szerzői kiadás, Budapest, 2007. 134 lap. In: Debreceni Szemle, XVII. évf. 2. szám. 2009/2. 259-262.

 105. The Role of Calvinist Minorities in the Cultural Life of Hungary. In: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe. Editor: Ábrahám Kovács. Co-Editor: Béla L. Baráth. L’Harmattan, Budapest, 2009. 195-200.

 106. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Bővített változat. Confessio. XXXIII. évf. 1. szám. 2009/1. 66-95.; Bővebb változat. In: Napút – Kálvin 500. XI. évf. 9. szám, 2009. november. 156-186.

 107. Csillagászat a régi Debrecenben. In: Csillagösvényen 2009. Konferenciakötet, Berekfürdő, 2009. 71-75.

 108. Is Mathematics Able to Open the Systems of the Human Intellect? In: Global Perspectives on Science and Spirituality. Edited by Pranab Das. Templeton Press, West Conshohocken, PA, USA, 2009. 179-190.

 109. John Calvin and the Development of Natural Sciences in Europe. In: Doing Theology in a Global Context. A Festschrift for the Rev. Prof. Dr. Hans Schwarz on the Occasion of his 70th Birthday. Eds: Craig Nessan and Thomas Kothmann. Asian Trading Corporation, Bangladore, India, 2009. 41-46.

 110. Kálvin mint az egyházi tanok reformátora. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. szám, 2009/3-4. 353-362.

 111. Kálvin és az európai természettudományos gondolkodás. Debreceni Szemle, XVII. évf. 3-4. szám, 2009/3-4. 391-399.

 112. A filozófus rektor – Idősebb Tankó Béla munkássága. In: Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési és Könyvtári Téka, 2009/4. sz. 25-29.

 113. Az első századok krisztológiai szemléletmódja és az európai tudományos gondolkodás összefüggése. In: Studia Theologica Debrecinensis, III. évf. 1. szám. 2010/1. 73-79.

 114. Wigner Jenő válogatott írásai. Emlékek és gondolatok egy megjelent könyv kapcsán. Debreceni Szemle, XIX. évf. 2. szám, 2011/2. 256-260.

 115. Neumann János válogatott írásait lapozgatva. Lapszemle. Debreceni Szemle, XIX. évf. 3. szám, 2011/3. 322-324.

 116. Darwin elméletének sorsa a protestáns egyházi tanítások körében. Debreceni Szemle, XIX. évf. 4. szám, 2011/4. 383-387.

 117. A megigazulás mint szellemi-lelki modellváltás. In: Megigazulás. Konferenciakötet. ISBN 978-80-8122-021-0. Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, Komárom, 2011. 19-31.

 118. Tisza István, a református főgondnok. In: Tisza István és emlékezete.  Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Maruzsa Zoltán és Pallai László. Debrecen, 2011.  

 119. Rejtett paraméterek a teremtésben? Vigilia, 77. évf., 2012/3. 171-179.

 120. Köszöntjük a princetoniakat! A princetoni református teológia 200. jubileumi éve. In: Studia Theologica Debrecinensis. 2012. V. évf. 1-2. szám. 107-110.

 121. A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer. In: Gazdaság & Társadalom. Különszám. Konferenciakötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, ISSN 0865 7823. 4. évf. 2012. 5-15.

 122. Hatvani István, a debreceni orvos-polihisztor. In: Orando et laborando. A DRHE 2010/2011. évi értesítője. Szerk.: Baráth Béla Levente. Debrecen, 2012. 52-55.

 123. Keresztyén örökség az európai tudományos gondolkodásban. In: Studia Theologica Debrecinensis. 2013. VI. évf. 1. szám. 9-20.

 124. A Higgs-bozon üzenete a teológiának. In: Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Debrecen, DRHE, 2013. 279-288.

 125. A debreceni egyetem díszudvarának panteonja. In: Gerundium – Egyetemtörténeti közlemények 4. (2013) 1-2. 59-82.

 126. A Higgs-részecske – teológus szemmel. Debreceni Szemle, XXI. évf. 4. szám, 2013/4. 195-203. URL: http://szemle.unideb.hu

 127. A feltámadás örömüzenete. Húsvét ünnepe a Debreceni Professzori Klubban. In: Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2014. 341-345.

 128. A kálvini tudományos örökség. In: „Kálvini vonások a magyarok lelki arcán.” HITEK-DRHE sorozat. Kálvin Konferencia 2014, Nagyvárad, PKE, Partium Kiadó, Debrecen-Nagyvárad, 2015. 77-84.

 129. Reformátori örökségünk a magyar kultúrában. In: Hittel és humorral. Tanulmánykötet Hörcsik Richárd 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok. 8. kötet, ISSN 2416-3570. DRHE, Debrecen, 2015. 221-228. Megjelent még: Lévai Őrálló, VII. évf. Léva, 2016. április 30. 1-4.

 130. A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány.  Debreceni Szemle, XXIV. évf. 1. szám, 2016/1. 3-15. URL: http://szemle.unideb.hu

 131. Isten gondolatainak letapogatása. A transzcendencia jelenléte a tudományművelés története során – keresztyén nézőpontból. Confessio, XL. évf., 2016/1. 1-20.

 132. „Eltétetett nekik az igazság koronája”. Confessio, XL. évf. 3. szám, 2016/3. 66-70.

 133. Koszorús ezredes „levelét megírta”. Debreceni Szemle, XXIV. évf. 3. szám, 2016/3. 248-260. URL: http://szemle.unideb.hu

 134. Lencz Géza teológusprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1925/26. tanévi rector magnificusa. Társszerző: Mudrák József. In: Gerundium. Egyetemtörténeti közlemények. VII. kötet 1-2. szám. Debrecen, 2016. 23-32.

 135. Tehetség a teológiában. In: Felelet a Mondolatra. Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. (Szerk.: Zsengellér József, Kodácsy Tamás, Ablonczy Tamás). KRE–PRTA–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 297-309.

 136. Az életre hangolt világegyetem. In: Kaleidoszkope. Művelődés–, tudomány– és orvostörténeti folyóirat. Indexált lap. ISSN 2062 9527. 2016/12. 153-158. URL: http://www.kaleidoscopehistory.hu

 137. A teremtett rend és a teremtett ember. In: Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok. A DRHE szakfolyóirata. 2016. VIII. évf. 2. szám. 9-15.

 138. Szakmai bevezetés. In: Békességet hagyok nektek. Czeglédy Sándor professzor prédikációi. Kiadja: Debreceni Református Nagytemplomi Egyházközség Karakter 1517 Könyvesboltja és Kávézója. Debrecen, 2017. 15-20.

 139. A teológia 20. századi reformációja. Theologiai Szemle, Új folyam LX, 2017/1. szám. 50-59.

 

 

Szakmaspecifikus alkotások

 

 1. A Debreceni Református Kollégium természettudományi gyűjteményeinek rendezése, újbóli katalogizálása és azok egy kötetbe foglalása 1982-1987 közötti években. A következő nemzeti értéket képviselő gyűjteményekről van szó: Régi fizikai eszközök gyűjteménye, Iskolai ásványgyűjtemény, Szőnyi-féle ásványgyűjtemény, Állatgyűjtemény, Herbárium, Kőzetgyűjtemény. A régi fizikai eszközöket mint védetté nyilvánított gyűjteményt Kiss Lászlóval együtt Gaál Botond rendezte és újból katalogizálta.

 2. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatási, nevelési és tudományművelési alapelvei, szabályzatai. DRK. Sokszorosító Iroda. Debrecen, 1993. 203 lap.

 3. TÖRVÉNY a Magyarországi Református Egyház Felsõoktatási Intézményeirõl alapszövegének elkészítése 1995-ben. A Zsinat által elfogadott szöveg megjelent a Református Egyház hivatalos lap 1996/1. számában.

 4. Etikai Kódex – Készült a református közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára 1996-ban.

 5. Presbiterek Kiskátéja – Készült a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek használatára, DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1999. 36 oldal. Második kiadásban módosított szöveggel megjelent 2006-ban a Debreceni Református Nagytemplom Könyvesboltja kiadásában.

6. Református vagyok – Kiadta: Debrecen Nagytemplomi Egyházközség, Debrecen, 2003. 48 oldal. (Recenziók: Széles Lajos – Ref. Egyház, 2003. december; Csohány János – Harangszó, 2004. január; Fekete Károly – Ref. Tiszántúl, 2003. 4. sz.; Kustár Zoltán – Orando et laborando, A DRHE  2003/2004. évi értesítője. 215.) Második kiadásban megjelent 2006-ban módosított, aktualizált adatokkal a Debrecen Nagytemplomi Egyházközség Könyvesboltja kiadásában.

     7.  Így szól az Úr! Ünnepi igehirdetések a Debreceni Református Kollégium legátusai számára. DRHE, Debrecen, 2004. 140 oldal.

      8.  Nemzedékről nemzedékre. A Margittay és Gaál család egyik ágának vázlatos története. A szerző és a lektor magánkiadása. Debrecen, 2017.  

      8.   Lektori munkák:

 • Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Szerk.: Gesztelyi Tamás,  

      Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

 • Éles Csaba: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

 • Ronald L. Hall: Polanyiana, VI. évf. 1. szám. 12-21.

 • Bruce Haddox: Polanyiana, VI. évf. 1. szám. 22-26.

 • Richard Gelwick: . Polanyiana, VI. évf. 1. szám. 27-42.

 • Harry Prosch: Polanyiana, Vi. évf. 1. szám. 43-50.

 • Durwood Foster: . Polanyiana, VI. évf. 1. szám. 75-81.

 • A világunk Istené. Hitvallási irat. (Our World Belongs to God. Grand Rapids, MI., USA., CRC Publication, 1987.) Sárospatak, SRTA, 2001.

 • A világunk Istené. Időszerű bizonyságtétel. Kommentár. (Our World belongs to God. A Contemporary Testimony. CRC Publication, Grand Rapids, Michigan, 1987). SRTA, Sárospatak, 2002. 158 oldal.

 • Thomas F. Torrance: . Debreceni Szemle, XIII. évf. 3. sz., 2005/3. 402-420.

 • Kvasz László: . In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 61-82.

 • Hans Schwarz: Az evolúció hatása a teológiára Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában. In: A tudományos gondolkodás nyitottsága. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen, 2007. 105-132.

9.     Interjúk:  

 • Madaras Lászlóné: Jászkunság, XLV. évf. 1999. június-augusztus. 181-186.

 • Barbara A. Chaapel: In: , Princeton Theological Seminary, Winter 2000. 19-20.

 • Madarász Imre: . Magyar Felsőoktatás, 2000/8. 60-61.

 • Találkozás Göncz Árpáddal a Magyar Köztársaság volt elnökével. Polanyiana, 13. kötet, 1-2. sz., 2004. Budapest. 137. és 138.

 • Jenei Péter: Tudomány és teológia szolgálatában. Vigilia, 81. évf. Február, 2016/2. szám. Indexszám: 25 921 HU; ISSN 0042-6024. 142-149.

 • Repelik Zsuzsanna Eszter és Repelik Gábor: Életutak. In: Egyházi látogató. A Washingtoni Magyar Református Egyház havilapja. XIX. évf. 6. szám. 2015. június 28. 2-3.

 

Nem tudományos publikációk

 

 1. Gimnáziumunk igazgatójának 25 éves jubileuma. (Pősze Lajos) RefLap XX. évf. 1976. 29. sz. 3.

 2. Búcsúzás László Gézától. RefLap XXIII. évf. 1979. 5. sz.. 3.

 3. Bartha püspök látogatása a Gimnáziumunkban. RefLap XXIV. évf. 1980. 3. sz. 3.

 4. Szívesen adta tovább a tudást és a szeretetet. Rábold Gáborné tanári portréja. RefLap XXIV. évf. 1980. 47. sz. 3.

 5. Istennek erős embere: Nagy Géza tanár 70 éves. RefLap XXV. évf. 1981. 9. sz. 4.

 6. Csendesnapok a Református Gimnáziumunkban. RefLap XXV. évf. 1981. 9. sz. 5.

 7. A Debreeni Kollégium baráti körének találkozója. RefLap XXV. évf. 1981. 20. sz. 3.

 8. Hildenben jártunk. RefLap XXV. évf. 1981. 46. sz. 3.

 9. Hagyományfelújító kezdeményezés. RefLap XXV. évf. 1981. 47. sz. 5.

 10. A debreceni Református Gimnázium 1979-80. tanéve. RefEgyház XXXIII. évf. 1981. 9. sz. 193-196.

 11. 60 év a Kollégiumban. Rábold Gábor köszöntése. RefLap 1981.

 12. A hildeni Bonhoeffer Gymnasium. RefLap XXVI. évf. 1982. 49. sz. 5.

 13. A Debreceni Kollégium sokrétű ifjúsága. Képes Kálvin Kalendárium, 1982. 134-137.

 14. Közösségre nevelés az evangélium szellemében. RefEgyház XXXIV. évf. 1982. 8. sz. 170-172.

 15. Jelentés a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának 1981/82. tanévéről. RefEgyház XXXV. évf. 1983. 9. sz. 193-197.

 16. Az élet istentiszteletére nevelünk. Képes Kálvin Kalendárium, 1984. 155-157.

 17. Igazgatói jelentés a 445. és 446. tanévről. A DRK Gimnáziumának évkönyve az 1982/83 – 1983/84. iskolai évről. DRK Sokszorisító Iroda, Debrecen, 1984. 7-14.

 18. Nemes hagyomány jegyében – A Debreceni Református Gimnázium nevelési szempontjai. DRK Gimnáziumának évkönyve 1982-84. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1984. 377-391.

 19. Ajánlás a Vad vizek futása… című könyvhöz. Szerző: Budai Balogh Sándor.  Mozaikok Szabó Dezső kolozsvári életéből. Református Zsinati Iroda, Budapest, 1984. 9-12.

 20. Mit tehetnek a nevelők a hagyományok felújításáért és megszerettetéséért? In: Diákhagyományaink. Debrecen, 1984. 65-67.

 21. Örömüzenet az ifjúsághoz. RefLap XXIX. évf. 1985. 39. sz. 3.

 22. Beszámoló a Debreceni Kollégium 1983. évi munkájáról. Képes Kálvin Kalendárium, 1985. 156-158.

 23. . A DRK Gimnáziumának évkönyve az l984/85 – 1985/86. iskolai évről. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1986. 7.

 24. Bepillantás iskolánk 447. és 448. tanévének munkájába. DRK Gimnáziumának évkönyve 1984-86.  DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1986. 9-19.

 25. Derűs történetek iskolánk életéből. DRK Gimnáziumának évkönyve 1984-86. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1986. 201-211.

 26. A nevelés magvetés. Képes Kálvin Kalendárium, 1986. 146-148.

 27. Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat új alelnöke: Dr. Nagy Mihály. RefLap XXX. évf. 1986. 3. sz. 6.

 28. Örökség, tudomány, nevelés. Képes Kálvin Kalendárium, 1987. 140-144.

 29. Hit és természettudomány. RefLap XXXI. évf. 1987. 4. sz. 3.

 30. A Református Gimnázium egyházi jellege. Képes Kálvin Kalendárium, 1988. 114-118.

 31. . A DRK Gimnáziumának évkönyve az l986/87 – 1987/88. iskolai évről. Jubileumi Kiadás. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988. 7.

 32. A természettudományok oktatása és művelése a Debreceni Kollégiumban. Fő korszakok és azok jellemzése. DRK Gimnáziumának évkönyve 1986-88. Jubileumi Kiadás. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988. 157-180.

 33. Derűs történetek iskolánk életéből. DRK Gimnáziumának évkönyve 1986-88. Jubileumi Kiadás. DRK Sokszorosító Iroda, Debrecen, 1988. 301-308.

 34. Termette bőven a tudományok hőseit. 450 éves a Debreceni Református Kollégium. Debrecen, 1988. 45. sz. 10.

 35. A Kollégium története eggyé fonódott Debrecen város életével. Interjú 450 éves a Református Kollégium főcímmel. Hajdú-Bihari Napló, XLV. évf. 269. sz. 1988. november 11. 3.

 36. Tóth Béla köszöntése 80. születésnapján. Kurír, 1988. ….???

 37. A Debreceni Kollégium intézményeinek legfontosabb feladatai. Képes Kálvin Kalendárium, 1989. 133-136.

 38. A teológia az Universitasban. Riport. Egyetemi Élet, XXVIII. évf. 1989. november.

 39. Orando et laborando! Protestánsok és a nemzeti művelődés. Interjú. Magyar Hírlap, 1989. XI. 24. Kultúra rovat, 9.

 40. A Debreceni Kollégium egy éve. Képes Kálvin Kalendárium, 1990. 125-130.

 41. Rózsai Tivadar emlékezete – Előszó helyett. In: Rózsai Tivadar: Bibliaismertetés jegyzet. 3. kiadás. DRK Nyomdája, Debrecen, 1990. és 4. kiadás. DRK Nyomdája, Debrecen, 1998.

 42. Körlevél az erdélyi magyarságért. Magyarul és angolul. Megjelent Hollandiában. 1990.

 43. A vasárnapi iskoláról. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, 199l.  26. oldal

 44. Debrecen nélkül ez az ország nem lehetne ott, ahol van… Simor Katalin riportja Dr. Gaál Botond professzorral. Debreceni Krónika. I. 1990. 43. sz. 3.

 45. Adottságainkkal Oxfordot teremthetünk. Széles Tamás riportja Dr. Gaál Botonddal., Egyetemi Élet, XXIX. évf. 1990. X. 5. 2. sz. 3.

 46. . Eugene Osterhaven díszdoktori laudációja. RefLap XXXIV. évf. 1990. 40. sz. 3.

 47. Tiszta és mélységes vágyakozással. Előszó Fukk Lóránt verseskötetéhez. DRK. Sokszorosító Iroda. Debrecen, 1990.

 48. Az Universitas visszaállítása Debrecenben. Képes Kálvin Kalendárium, 1991. 113-115.

 49. Természettudományos képzés a Kollégiumban. Iskolakultúra: 450 év, 1438-1988. Hajdú-Bihari Pedagógiai Intézet Nyomdája, Debrecen, 1992. 34-40.

 50. Természettudósok és teológusok találkozója Debrecenben. Debreceni Szemle, I. évf. 1993/1.

 51. Szűcs József doktori laudációja. RefLap XXXVII. évf. 1993. 31. sz. 5.

 52. Nem magyar pap temette Horthy Miklóst. Hírmondó. KDNP Tiszántúli Lapja. II. évf. 1993. 5. sz. 12.

 53. Az egzakt tudományok metodológiája és a trinitástan James Clerk Maxwell gondolkodásában. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei, Rím nyomda, Nyíregyháza, 1993. 74.

 54. A Debreceni Akadémiai Bizottság közgyűlése. Debreceni Szemle, II. évf. 1994/1.

 55. In memoriam Szabó István (1913-1993). Református Tiszántúl, 1994. 1.sz. 7.

 56. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a Biblia. Református Tiszántúl, 1994. 1. sz. 13.

 57. Vezető tudósok nemzetközi találkozója Debrecenben. Debreceni Szemle, 1994/3.

 58. A reformáció csengeri kisugárzása a múltban és a jelenben. Református Tiszántúl, 1994. 4.sz. 18.

 59. Hét kérdés, hét válasz. Interjú Gaál Botonddal a Mukácsy-trilógiáról. H-B-i Napló, Vasárnap. 1994. március 5. 5.

 60. A DAB szak- és munkabizottságainak tevékenysége 1994-ben. Debreceni Szemle, III. évf. 1995/1.

 61. Sarkadi Nagy Mária diakonissza emlékezete. Kollégiumi Hírmondó, III. évf. 10. sz. 1994. december, 2. oldal.; Református Tiszántúl, 1995. 1.sz. 14.

 62. Az egyetemmé alakulás márványtáblája a Református Kollégiumban. Ünnepi beszéd. Református Tiszántúl, 1995. 1.sz. 22.

 63. A „Török-dogmatika”. In: Laus Deo: Hálakötet egy professzorért – Török István emlékkönyv. DRHE Önképzőköri Társulat Füzetei, 1995. 10. sz. 59-62.

 64. Köszöntő – Török István köszöntése 90. születésnapján. In: Laus Deo, DRHE, 1995. 4.

 65. Tajvani presbiteriánusok között. RefLap XL. évf. 1996. 31. sz. 3.

 66. . E. Osterhaven: Az egyház hite – Történelmi fejlődés református nézőpontból. Református Tiszántúl, 1996. 1.sz. 21. (Czeglédy Sándorral együtt)

 67. . Eugene Osterhaven: Az egyház hite – Történelmi fejlődés református nézőpontból. Fordítók előszava. Kálvin Kiadó, Budapest, 1995. 6-8. (Czeglédy Sándorral együtt)

 68. A DAB szak- és munkabizottságainak tevékenysége az 1995. évben. Debreceni Szemle, IV. évf. 1996/3.

 69. Példaadó elődök nyomában. Tóth Kálmán emlékezete. RefLap XLI. évf. 1997. 26. sz. 4. (Rövidített szöveg.)

 70. Szatmárban járt a DAB vezetősége. Debreceni Szemle, V. évf. 1997/1.

 71. A DAB szak- és munkabizottságainak tevékenysége az 1996. évben. Debreceni Szemle, V. évf. 1997/1.

 72. Vezető tudósok harmadik nemzetközi regionális találkozója Debrecenben. Debreceni Szemle, V. évf. 1997/3-4.

 73. A hűséges szolga mindenkor épít. In: A Mester utcai gyülekezet története az emlékezés tükrében 1938-1998. DRK Nyomdája, Debrecen, 1998. 24-28.

 74. Gondolatok Dr. Felsőőry Attiláról. A Debreceni Református Teológiai Akadémia (DRTA) évkönyve az 1992/93 – 1993/94. akadémiai évről, Debrecen, 1995. 26-29. (magyar, angol és német nyelven)

 75. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont. DRTA évkönyv 1992-94. Debrecen, 1995. 34-35.

 76. Az európa-gondolat a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban. DRTA évkönyv 1992-94. Debrecen, 1995. 48-53.

 77. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is! 1 Kor 13. Igehírdetés Nagy János temetésén. In: Emlékezés Nagy Jánosra. Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület, Debrecen, 2000. 92-96.

 78. Az Úrnak kegyelmességéről emlékezem. Igehirdetés - Ézs 63,7. Igehirdető – Az Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata. VI. évf. Kolozsvár, 1995. 5. sz. 223-227.

 79. Hitből hitbe. Igehirdetés – Jer 32,6-10kk. Igehirdető – Az Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata. VIII. évf. Kolozsvár, 1997. 10. sz. 522-525.

 80. Szabadság és rabság a Krisztusban. Igehirdetés – 2 Kor 8,1-9. Igehirdető – Az Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata. VIII. évf. Kolozsvár, 1997. 11. sz. 559-560. Megjelent még Az Ige fényénél c. kötetben, Nagytemplom, Debrecen, 1996. 154-156.

 81. Az idő üzenete. Zsolt 88,11-14. Igehírdetés. In: Az Ige fényénél. Nagytemplom, Debrecen, 1996. 145-146.

 82. Az Akadémia elnökének látogatása elé. Hajdú-Bihari Napló. 1997. február 4. 12.

 83. Mintha látták volna a láthatatlant! Mit jelent számomra a zsidó nép? Barátság. IV. évf. 1997. 6. sz. 1951-52. (Részletek a teljes szövegből!)

 84. Hétköznapi történet. Kép Wigner Jenővel és feleségével. (Lejegyezte: Pallai János), Hajdú-Bihari Napló, Hét végi magazin, 207. sz. 1997. december 20.

 85. In memoriam Dr. Tóth Kálmán (1906-1997) In: DRK Gimnáziumának évkönyve az 1996/97 – 1997/98. iskolai évről. DRK Nyomda, Debrecen, 1998. 56-57. (Teljes szöveg.)

 86. A DAB szakbizottságainak és munkabizottságainak tevékenysége az 1997. évben. Debreceni Szemle, VI. évf. 1998/1.

 87. Hol tart Debrecenben a doktori képzés? Debreceni Szemle, 1998/2.

 88. A régió tudományos életét szervezi. Interjú. Tiszántúli Képes Kalendárium, 1999. 109-111.

 89. A Magyar Tudomány Napja – a DAB ünnepi rendezvényei. Debreceni Szemle, VII. évf. 1999/1.

 90. Szíj Rezsőnek szolgatársi szeretettel. Emmaus, Bács-Kiskúnsági Református Egyházmegye lapja, 1999. XI. évf. 2. sz. 4.

 91. A DAB szakbizottságainak és munkabizottságainak tevékenysége az 1998. évben. Debreceni Szemle, VII. évf. 1999/2.

 92. Református Dogmatika (Kocsis Elemér könyvének ismertetése). Református Tiszántúl, 1999. 3. sz. 19.

 93. Egy díszdoktorunk példaadó munkássága. Princetoni könyv Thomas W. Gillespie tiszteletére. RefLap XLIV. évf. 2000. 21. sz. 8.

 94. Konferencia Párizsban a hittudományról és a természettudományról. RefLap XLIV. évf. 2000. 21. sz. 5.

 95. Tudomány és teológia konferencia .. RefLap  XLIV. évf. 2000. …..

 96. Tőkés Lászlóért fáklyás felvonulás.  Erdélyi Magyarság. 2000/szept-okt. ?????

 97. Mészáros István laudációja. Ref. Tiszántúl, VIII. évf. 2000/5. 9.

 98. „Légyen azért dicséretes emlékezete Ruyter Mihálynak a magyarok előtt!” Gályarab hithőseinkről. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, XII. évf. 2001/1. 5-8.

 99. Egy jóbarát gondolatai Széles Lajos fotókiállításán. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, XII. évf. 2001/1. 36-39.

 100. Zeeheld bevrijdde predikanten van de galeien – Hongaren eren tot op de dag van vandaag Michiel de Ruyter. Centraal Weekblad, Kerkelijk Opinieblad, Nederland, XLIX. évf. 17. sz. 2001. április 27. 7.

 101. Békefy Lajos laudációja. Ref. Tiszántúl, 2001. május, IX. évf. 6-7.

 102. Magna opera Domini. Igehírdetés – Zsolt 111:2. Ref. Tiszántúl, 2001. május, IX. évf. 5.

 103. Open Dialogue between Science and Theology in Hungary. ESSSAT-News. European Society for the Study of Science and Theology. 11:2, June 2001. 3-5.

 104. A debreceni természettudományi oktatás az európaiság színvonalán – Történeti visszatekintés. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. 10. közgyűlés előadásainak összefoglalói, Nyíregyháza, 2001. 108.

 105. Dr. Németh Dávid bemutatása. Ref. Tiszántúl, IX. évf. 2001/6. 4.

 106. Levél a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület elnökének. Mécsvilág, II. évf. 1. sz. 2002. március. 7. oldal.  

 107. Könyvismertetés. Farkas Gyula: A Biblia biológus szemmel. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet. 2002. Húsvét.

 108. Scientists and theologians meet again in Debrecen, Hungary: November 9, 2001.   ESSSAT News, 12:1 (March 2002).

 109. Sung-Kuh Chung díszdoktor laudációja. Ref. Tiszántúl, 2002. november, X. évf. 4-5. sz. 5.

 110. Laurence Frank Sawyer habilitált doktor laudációja. Ref. Tiszántúl, 2002. november, X. évf. 4-5. sz. 5.

 111. Középkori református templomaink. Lőrincz Zoltán - Hapák József: Tedd templomoddá Istenem! című könyv ismertetése. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2002/4. 466-468.

 112. Frank Sawyer: Filozófiai perspektívák – reneszánsz, reformáció, felvilágosodás – III. kötet. SRTA, Sárospatak, 2002. 

 113. Szigethy Béla (1934-2003). Megemlékezés. Ref. Tiszántúl, XI. évf. 5-6. sz. 2003. december; 12.

 114. Dr. Fabiny Tamás habilitált doktor laudációja. Ref. Tiszántúl, 2004/2. XII. évf. 2.sz. 5.

 115. Dr. Pótor Imre habilitált doktor laudációja. Ref. Tiszántúl, 2004/2. XII. évf. 2.sz. 5.

 116. Dr. Michael Welker díszdoktor laudációja. Ref. Tiszántúl, 2004/2. XII. évf. 2. sz. 6.

 117. Új élet a feltámadásban. Debrecen, VI. évf. 19. sz. Pünkösdi szám, 2004. május 26. 3. Bővebb változat: Érdemes-e megnézni a passiót? Ref. Egyház LVI. évf. 7-8. sz. 2004. július-augusztus; 191.; Ref. Tiszántúl, XII. évf. 3-4. sz. 2004. 9-10.; Mel Gibson passiója. In: Orando et laborando, DRHE 2003/2004. évi értesítője a 466. tanévről. Debrecen, 2004. 221-222.

 118. Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának munkájáról. In: Orando et laborando. A DRHE 2003/2004. évi értesítője a 466. tanévről, Debrecen, 2004. 47-49.

 119. Tőkés Lászlóért mondott beszédem története. (1989. december 18-án) Kút, Temesvári Református Lap, 2004. december 16.

 120. Tőkés Lászlóért mondott beszédem. (1989. december 18-án) Kút, Temesvári Református Lap, 2004. december 16.

 121. A legáció. Gaál Botond: Az Így szól az Úr! című kötet hátlapján. DRHE, Debrecen, 2004.

 122. Egy szelíd lelkű erdélyi magyar. In: Emlékezés Gazda Lászlóra. Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület, Debrecen, 2004.

 123. In memoriam Dr. Pap Zoltánné Dr. Ormós Erzsébet. (Temetési igehirdetés részlete.) Dóczy Gimnázium évkönyve 2002-2005. tanévekről. DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen, 2005. 98-100.

 124. Az embernek is van igazi helye. Karácsonyi kibocsátó igehirdetés a Dóczy Gimnáziumban, 2003. december 20-án. Dóczy Gimnázium évkönyve 2002-2005. tanévekről. DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen, 2005. 131-135.

 125. Fölnyilik-e a zárt világunk? Megnyitóbeszéd Kérdő Kálmán matematika tankönyvkiállításán 2005. március 18-án a Dóczy Gimnáziumban. http://www.doczy.drk.hu/Marothi_H.htm webcímen.

 126. Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának működéséről a 2004/2005. tanévben. In: Orando et laborando. DRHE 2004/2005. évi értesítője a 467. tanévről, Debrecen, 2005. 35-36.

 127. Meditáció az 1Jn 5,4-10-hez. In: Lenkeyné Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban – János apostol leveleinek magyarázata. Kálvin Kiadó, Budapest, 2005. 218-219.

 128. Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának működéséről a 2005/2006. tanévben. In: Orando et laborando. DRHE 2005/2006. évi értesítője a 468. tanévről, Debrecen, 2006. 29-30.

 129. . Iain R. Torrance díszdoktori laudációja. Református Tiszántúl, XIV. évf. 6. sz. 2006. december; 4.

 130. Dr. Hans Schwarz díszdoktori laudációja. Református Tiszántúl, XIV. évf. 6. sz. 2006. december; 5.

 131. Ha reformátusok vagyunk, akkor … Gondolatok a nemzeti ünnep előtt. Vezércikk. Reformátusok Lapja. LI. Évf. 10. sz. 2007. március 11. 1. és 3. oldal.

 132. Munkácsy’ Christ. Magyar Egyház Magyar Church. Az Amerikai Magyar Református Egyház Hivatalos Lapja. Vol. 86. No. 1.2. 2007. január-június. 4-6.

 133. Munkácsy Krisztusa. Magyar Egyház Magyar Church. Az Amerikai Magyar Református Egyház Hivatalos Lapja. Vol. 86. No. 1.2. 2007. január-június. 14-16.

 134. Munkácsy’ Christ. Magyar Egyház Magyar Church. Az Amerikai Magyar Református Egyház Hivatalos Lapja. Vol. 86. No. 3. 4. 2007. július-december. 4-7.

 135. Munkácsy Krisztusa. Magyar Egyház Magyar Church. Az Amerikai Magyar Református Egyház Hivatalos Lapja. Vol. 86. No. 3. 4. 2007. július-december. 16-19.

 136. Munkácsy Krisztusa.A trilógia bibliai és teológiai értelmezése. Reformátusok Lapja. LI. évf. 14. sz. 2007. április 8. Húsvéti szám. 4.

 137. Az egyetemi szabadságról. Interjú. Partiumi Közlöny. XVII. évf. 3. sz. 2007. március 30. 16. oldal.

 138. Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. Szerk.: Kustár Zoltán. Debrecen, 2007. 29-31.

 139. Opening address and greetings – Karl Barth Research Institute. In: Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Időszerű-e még Karl Barth teológiája? DRHE Barth Kutatóintézet kiadványa 2. Debrecen, 2008. 9-11.

 140. Köszöntő beszéd a Karl Barth Kutatóintézet megnyitásán. In: Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Időszerű-e még Karl Barth teológiája? DRHE Barth Kutatóintézet kiadványa 2. Debrecen, 2008. 59-61. (A 134. angol szöveg magyar megfelelője.)

 141. Thomas F. Torrance (1913-2007) emlékezete. Ref. Lap. 2008. január 6. LII. évf. 1. sz. 8.

 142. Letter of Welcome to the Dietrich Bonhoeffer Research Center for Public Theology from Debrecen, Hungary. www.uni-bamberg.de/ev-syst/

 143. Hitből hitbe. Igehirdetés Jer 32,6-10; 15 alapján. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet. XIX. évf. 2008/3. szám. 2-7.

 144. Egy eleve elrendelt élet a kettős magyar sorsban. Bertalan Imre emlékezete. Washinton,DC. 2008. szeptember 6. www.refwashington.org

 145. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Szeretetnaptár 2009. XV. évf. Deregnyői Református Keresztyén Gyülekezet (Felvidék)

 146. „Pecsételd be a tanítást a tanítványaimba!” In: Kié az oktatáskutatás? Köszöntő Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2009. 9-12.

 147. Beszámoló a Doktori Iskola működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2007/2008. évi értesítője. 470. tanév. Szerk.: Gonda László. Debrecen, 2008. 37-40.

 148. A keresztyén gondolkodás és a természettudomány harmóniája. Interjú. Új Közlöny. A DRHE ifjúsági folyóirata. II. évf. 2. szám. 2009. június, 3-4.

 149. Doktoravatás. . Református Tiszántúl, XVII. évf. 4. sz. Debrecen, 2009. 5.

 150. Borsi Attila János laudáció. Református Tiszántúl, XVII. évf. 5. sz. Debrecen, 2009. 7.; In: Orando et laborando. A DRHE 2008/2009. évi értesítője. 470. tanév. Szerk.: Baráth Béla és Gonda László. Debrecen, 2010. 103.

 151. Németh Tamás laudáció. Református Tiszántúl, XVII. évf. 5. sz. Debrecen, 2009. 8-9.; In: Orando et laborando. A DRHE 2008/2009. évi értesítője. 470. tanév. Szerk.: Baráth Béla és Gonda László. Debrecen, 2010. 107-108.

 152. Pálfi József laudáció. Református Tiszántúl, XVII. évf. 5. sz. Debrecen, 2009. 9.; In: Orando et laborando. A DRHE 2008/2009. évi értesítője. 470. tanév. Szerk.: Baráth Béla és Gonda László. Debrecen, 2010. 109-110.

 153. Püsök Sarolta laudáció. Református Tiszántúl, XVII. évf. 6. sz. Debrecen, 2009. 3.; In: Orando et laborando. A DRHE 2008/2009. évi értesítője. 470. tanév. Szerk.: Baráth Béla és Gonda László. Debrecen, 2010. 110-111.

 154. Ajánlás Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben című könyvéhez. Doktori értekezés. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2009. IX-X.

 155. Beszámoló a doktori iskola működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2008/2009. évi értesítője. 470. tanév. Szerk.: Baráth Béla és Gonda László. Debrecen, 2010. 31-38.

 156. Bevezető gondolatok tanítványaim munkájához. In: Kálvin kútjából merítve, szerk. GAÁL Botond és KOVÁCS Ábrahám (Debrecen: Kapitális Nyomda, 2009). 11-14.

 157. Ajánlás Püsök Sarolta: Sören Kiekegaard teológiájának súlypontjai című könyvéhez. Doktori értekezés. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2010. 7.

 158. Tiszántúl szíve: Debrecen mint lelki-szellemi központ. In: Kárpát-medencei imanap 2010. december 5. Tiszántúl.

 159. Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó, Budapest, 2009. A/5. 163 oldal. Debreceni Szemle, XIX. évf. 2011/1. 107-108.

 160. Pásztori Kupán István laudáció. Református Tiszántúl, XVIII. évf. ?. sz. Debrecen, 2010.  

 161. Porzsolt Istvánné emlékezete. Református Tiszántúl, XIX. évf. 1. sz. Debrecen, 2011. 18.

 162. Beszámoló a doktori iskola működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2009/2010. évi értesítője. Szerk.: Baráth Béla Levente.  Debrecen, 2010. 29-32.

 163. Nagy Géza tanár úr. Református Tiszántúl, XIX. évf. 3. sz. Debrecen, 2011. 11-13.

 164. Beszámoló a doktori iskola működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2010/2011. évi értesítője. Szerk.: Baráth Béla Levente. Debrecen, 2012. 25-28.

 165. Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2011/2012. évi értesítője. Debrecen, 2012. 23-24.

 166. Egy keresztyén atomfizikus Krisztus-hite. Berényi Dénes emlékezete. In: Studia Theologica Debrecinensis, 2012/1-2. 9-10.

 167. Kit vádoljon a lelkiismerete? Kérdőjelek Keresztesné Várhelyi Ilona három Munkácsy-írásával kapcsolatban. In: Studia Theologica Debrecinensis, 2011/2. 89-100.

 168. Előszó. In: Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? Fordította: Gaál Botond és Petró László. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2013. 15-17.  Terjedelem: 216 oldal. ISBN 978-963-8429-78-0

 169. Istenismeret és önismeret Kálvinnál. Képes Kálvin Kalendárium 2014. Kálvin János Kiadó, Budapest, 2013. 41-42.

 170. Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának működéséről. In: Orando et laborando. A DRHE 2012/2013. évi évkönyve a jubileumi 475. tanévről. Debrecen, 2013. 27-29.

 171. Egy kis egyetemtörténet anekdotákban. Gerundium. Egyetemtörténeti közlemények. MMXIV. V. nr. 1-2. 165-174.

 172. Report on the Resolution of the Doctoral and Habilitation Council in 2013. In: Commitment, Belief, Knowledge.  Acta Theologica Debrecinensia 7., 2014.17-18.

 173. Laudation of Jerry Pillay. In: Commitment, Belief, Knowledge. Acta Theologica Debrecinensia 7., 2014. 35-36.

 174. A humor az okos emberek kiváltsága. Egyetemtörténet professzoros anekdotákban. In: Studia Theologica Debrecinensia. 2015/2. 9-26. Bővebb változat.

 175. Török István emlékezete…..  In: Pedagógusok arcképcsarnoka. XIV. kötet. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 2015. …..

 176. Száz éve született Gilicze László. In: Református Tiszántúl, XXIV. évf. 2. sz., Debrecen, 2016 Pünkösd. 9-11.

 177. Rózsai Tivadar emlékezete. In: Pedagógusok arcképcsarnoka. XV. kötet. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 2016. 229-231.

 178. Pásztor Jánosné emlékezete. In: Nagytemplomi Gyülekezeti Élet,. Új folyam 2017. VI. 22. szám. 9-10.

 179. Krisztus halálának apostoli értelmezése az áldozat, a jog és a katonai kifejezések nyelvén. Reformátusok Lapja, 2017. április, Húsvéti szám.